MECHANICZNE
I BIOLOGICZNE
PRZETWARZANIE ODPADÓW

10-12 maja 2022 r.
Toruń i online

Rejestracja stacjonarna

14. Konferencja

Rejestracja online

MECHANICZNE
I BIOLOGICZNE
PRZETWARZANIE ODPADÓW

16-18 maja 2023 r.
Uniejów i online

15. Konferencja

Więcej informacji na temat konferencji w 2023 r. już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia strony.

Czego dowiesz się na konferencji?

14. edycja Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów poruszy nie tylko zagadnienia prawne

i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem instalacji MBP. Skupimy się przede wszystkim na problemach, z jakimi boryka się obecnie branża. Pojawią się prelekcje poruszające tematy energochłonności i metod na zaoszczędzenie energii. Praktycy wypowiedzą się o nowoczesnych metodach biologicznego, jak i mechanicznego przetwarzania odpadów. Grono ekspertów przedyskutuje najważniejsze kwestie, a każdy z uczestników będzie mógł poruszyć każdy problem oraz znaleźć na niego rozwiązanie. Kluczowymi zwrotami dla tej edycji są „Nowoczesne rozwiązania", „Nowe podejście" oraz „Innowacja". Dlatego tym bardziej zapraszamy na tegoroczną edycję, ponieważ będzie ona milowym krokiem w stronę lepszego, szybszego i tańszego mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów.

Zobacz edycję 2021

1

2

3

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

Zrównoważony rozwój, powracające rozporządzenie o MBP, ROP i system kaucyjny, konkluzje BAT, wzrost cen energii i prawne, ekonomiczne oraz techniczne skutki wprowadzanych zmian.


To niezwykle ważne tematy dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się mechanicznym i biologicznym przetwarzaniem odpadów. Wymogi na rynku stają się coraz bardziej zaostrzone dlatego my, firma Abrys, postanowiliśmy w tym roku skupić się na nowoczesnych rozwiązaniach problemów, które dotykają branżę.


Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić na 14. Konferencje MBP, która w tym roku odbędzie się w mieście pierników, Kopernika i zamku Krzyżackiego — w Toruniu. Spotkajmy się zatem po raz kolejny stacjonarnie i w formule online oraz podyskutujmy o tym, co w branży piszczy. Skupimy się na następujących głównych aspektach: zmianach prawnych, kwestiach ekonomicznych, gospodarce energetycznej, biologicznych metodach przetwarzania odpadów oraz nowoczesnych rozwiązaniach w mechanicznym przetwarzaniu.


Zaprosimy do dyskusji eksploatatorów, ekspertów oraz wszystkich pozostałych uczestników konferencji zainteresowanych tą tematyką. Pierwszy raz stworzymy specjalny format, w którym każdy z Was będzie mógł zabrać tak istotny głos w debacie o problemach dotykających sektor gospodarowania odpadami w technologiach MBP. Wnioski z debaty i państwa spostrzeżenia staną się kierunkiem i podpowiedzią nie tylko dla przyszłych edycji konferencji, ale również dla całej branży.


Zapraszam serdecznie
Piotr Szewczyk, Dyrektor Programowy Konferencji


Piotr Szewczyk

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.


Dyrektor Programowy Konferencji

Prezes Zarządu Rady RIPOK
Dyrektor ZUOK "Orli Staw"

Rada programowa

dr inż. Emilia Den Boer

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Sylwia Wojciechowska

Piotr Matuszewski

Abrys

ZZO Marszów

dr inż. Jacek Połomka

Piotr Dedejczyk-Macieliński

TEKOpro

Tomasz Szymkowiak

Przegląd Komunalny

PROGRAM KONFERENCJI MBP 2022

Otwarcie konferencji


Robert Rosa, Wiceprezes zarządu Abrys


10:00

SESJA 1

Efektywność zakładu MBP i otoczenie rynkowe. Skutki prawne, ekonomiczne i techniczne wprowadzenia ROP i systemu kaucyjnego


Prowadzący:

- Robert Rosa, Wiceprezes zarządu Abrys

- Piotr Szewczyk, ZUOK "Orli Staw", Rada RIPOK

10:10

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwania.

10:30

Analiza ucieczki przychodów z instalacji MBP związana z wprowadzeniem ROP i systemu kaucyjnego10:50

Skutki wdrożenia ROP-u i systemu kaucyjnego, BAT i rozporządzenia MBP dla zakładów MBP w kontekście prawnym

11:20


12:00


Morfologia odpadów komunalnych i jej prognozowana zmiana po wprowadzeniu ROP
i systemu kaucyjnego

Wzrost kosztów eksploatacji zakładów – przełożenie na ceny

11:40

Przerwa na kawę

12:20-13:40


Panel Ekspertów

Szukanie rozwiązań na problemy dotykające branżę

Tematy

- Zmiana pozwoleń zintegrowanych

- Rozporządzenie o MBP

- ROP i system kaucyjny

- Wzrost kosztów czynników energetycznych

- Konkluzje BAT

- Wzrost wymagań jakościowych surowców wtórnych

13:40


Sesja 2

Nowoczesne rozwiązania energetyczne w instalacjach MBP

Zarządzanie energią w zakładzie MBP14:40

15:00

15:40

Doświadczenia w zakresie uzyskiwania zatwierdzeń weterynaryjnych oraz pozwoleń na wprowadzenie do obrotu kompostu i pozostałości fermentacyjnych jako nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin

15:50

Zwiększenie efektywności zakładu poprzez wykorzystanie energii z własnej farmy fotowoltaicznej

16:10

Czas na dyskusje

16:40

Zakończenie pierwszego dnia obrad

20:00

Uroczysta kolacja

Lunch

Rozdrabnianie, przesiewanie i separacja powietrzna w efektywnym mechanicznym przetwarzaniu odpadów

Efektywność energetyczna zakładu MBP – jak osiągnąć 100% samowystarczalność

15:20

10 maja 2022 r.

Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM

dr inż. Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Marszowie

Marcin Chełkowski, IVW

dr inż. Emilia Den Boer, Politechnika Wrocławska

Marek Kabaciński, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie

Witosław Gibasiewicz, Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie

Piotr Dedejczyk-Macieliński, TEKOpro

Zbigniew Nowak, Zakład Przetwarzania i Składowania Odpadów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak

Uczestnicy:

Zwiedzanie Torunia

18:00 - 19:00

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Paweł Karwat, Bio-Industry

[ONLINE]

[ONLINE]

[ONLINE]

Witosław Gibasiewicz, Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie

dr inż. Jacek Połomka Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Mariusz Rajca, TOMRA

Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"

Prowadząca dr inż. Emilia Den Boer, Politechnika Wrocławska

PROGRAM KONFERENCJI MBP 2022

Sesja 3

Biologiczne metody przetwarzania odpadów

Prowadzący: Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"


10:00

Metody przetwarzania odpadów biologicznych w instalacjach MBP
Warunki sukcesu i ryzyka instalacji produkcji biogazu

10:20

10:35

Metody oceny i minimalizacji oddziaływania zapachowego z części biologicznych instalacji MBP.


10:55

Jak ważny jest materiał wsadowy? Skuteczne przetwarzanie odpadów biologicznych - praca u podstaw z materiałem wsadowym, edukacja dorosłych i dzieci wciąż jako jeden z najważniejszych elementów skutecznego zagospodarowywania odpadów.

11:15

CNG z bioodpadów - studium przypadku w Szwecji

11:25


Przerwa na kawę

12:00


Rozbudowa i modernizacja ZUOK "Orli Staw"
w kierunku GOZ i optymalizacja energetyczna12:20


Biogazownia zasilana odpadami


12:40

13:30

13:10

Modernizacja mechaniczna zakładu Saniko
we Włocławku

14:50

Efektywne zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie Elektrorecykling S.A.

15:10

Efektywność sortowania i aspekty ekonomiczne wydzielania frakcji aluminiowych w instalacjach MBP badanych w ramach projektu Fundacji RECAL oraz Politechniki Śląskiej

15:30


Panel dyskusyjny "Przyszłość MBP w kontekście ROP, BAT, rozporządzenia o MBP i systemu kaucyjnego"

Usługa branżowego doradztwa finansowego oraz finansowanie dłużne dla wzmocnienia rozwoju sektora gospodarki odpadami

Skuteczne i ekonomiczne oczyszczanie odcieków składowiskowych, ze składowisk odpadów komunalnych, metodą odwróconej osmozy dyskowo-rurowej. Opis technologii, przykłady aplikacji i realizacje.

13:00

13:50

Lunch

11 maja 2022 r.

Prowadzący: Jacek Połomka, ZZO Marszów

- Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

- Kamil Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ZZO Poznań

- Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

- Sylwia Wojciechowska, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


Rozwój i nowe metody mechanicznego przetwarzania odpadów

Sesja 4

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"

dr inż. Wojciech Hryb, Politechnika Śląska, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Daniel Stawecki, GPK Głogów Sp. z o.o.

Agnieszka Spodzieja, Bank Ochrony Środowiska


Dariusz Piechota, Elektrorecykling

dr hab. inż. Izabela Sówka, profesor Politechniki Wrocławskiej

Sylwia Wojciechowska, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

[ONLINE]

Artur Salamon, Hitachi Zosen Inova

Michał Bula, TOMRA

Wielofunkcyjność instalacji do sortowania odpadów komunalnych w kontekście zmieniających się uwarunkowań oraz rosnących poziomów recyklingu

[ONLINE]

Odkrywanie Żywego Muzeum Piernika

19:00

20:00

Kolacja na Starym Mieście w restauracji Monka

Dowiedz się więcej

Karol Mazurkiewicz, Aktun

dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kamil Kozłowski, Biogas Technology, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prowadzący: dr inż. Jacek Połomka Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

PROGRAM KONFERENCJI MBP 2022


Zbiórka przed hotelem


09:10

Wyjazd autokarem na instalacje
12 maja 2022 r.

09:00

Zwiedzanie instalacji Saniko sp. z o.o.
10:00

W trakcie zwiedzania Saniko sp. z o.o. uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym zakładem gospodarki komunalnej. Modernizacja, która odbyła się w 2021 roku, ma ogromne znaczenie dla dalszego funkcjonowania zakładu. Dzięki zrealizowanej inwestycji w zakładzie możliwe jest sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 75 000 Mg/rok oraz sortowanie odpadów selektywnie zbieranych w ilości 6 000 Mg/rok.


Więcej informacji dlaczego warto odwiedzić zakład Saniko w poniższym artykule.

https://portalkomunalny.pl/modernizacja-sortowni-machnacz-pszok-wloclawek-435837/

9 maja, godzina 20:00, kręgielnia hotelu Copernicus Toruń

Serdecznie zapraszamy na nieformalne spotkanie w wieczór przed konferencją. Abrysówka to świetne miejsce do poznania się z uczestnikami, prelegentami, partnerami i gośćmi konferencji, którzy przyjadą do Torunia dzień przed konferencją. To również dodatkowa przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów w mniejszym gronie.

Mile widziane regionalne napoje :)

Abrysówka przy bowlingu

10 maja, godzina 18:00, zbiórka przed hotelem Copernicus Toruń

Zwiedzanie wraz z przewodnikiem najbardziej kultowych i legendarnych miejsc pięknego miasta jakim jest Toruń. Jest to idealna forma aktywności fizycznej po pierwszym dniu obrad.

Zwiedzanie miasta Toruń

10 maja, godzina 20:00, sala bankietowa hotelu Copernicus Toruń

Uroczysty bankiet "Lata 80 wiecznie żywe"

Lata 80 wiecznie żywe!

Zapraszamy serdecznie na uroczystą kolację, podczas której przypomnimy sobie najlepszą dekadę w historii muzyki. Będą z nami największe ikony tamtych czasów, a w ich imieniu zaśpiewa uczestniczka The Voice of Poland, Anna Hnatowicz!

11 maja, godzina 19:00, zbiórka przed hotelem Copernicus Toruń

Podczas zwiedzania Żywego Muzeum Piernika poznamy nie tylko historie czy technikę wytwarzania kultowych Toruńskich pierników.

11 maja zrobimy własne pierniki!

Żywe Muzeum Piernika

11 maja, godzina 20:00, restauracja Monka

Restauracja Monka zadba o idealną strawę dla ciała i ducha!

Kolacja na starym mieście w restauracji Monka

Chcesz wygłosić prelekcję na konferencji?

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy

14. Konferencja MBP rozpocznie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

A few words about your product/offer.

A few words about your product/offer.

A few words about your product/offer.

A few words about your product/offer.

Zarejestruj się na konferencje!


Udział stacjonarny
w konferencji w Toruniu

1490 zł netto (1832,70 zł brutto)
Udział w obradach konferencji
w dniach 10-11 maja 2022 r. oraz wyjeździe studyjnym w dniu 12 maja 2022 r.

Rejestracja

Bezpłatny udział dla wybranych jednostek:

NGO i Państwowe uczelnie wyższe.

Rejestracja

Bezpłatny udział
w konferencji online

499 zł netto (613,77 zł brutto) / 99 zł netto (121,77 zł brutto) /
49 zł netto (60,27 zł brutto) dla JST. Dostęp do obrad konferencji
w dniach 10-11.05.2022 r. oraz do materiałów pokonferencyjnych.

Rejestracja

Udział
w konferencji online

MIEJSCE KONFERENCJI STACJONARNEJ

HOTEL COPERNICUS TORUŃ


Bulwar Filadelfijski 11

87-100 Toruń

ZAREZERWUJ NOCLEG

Rezerwacja noclegów dla uczestników: recepcja@copernicustorun.com
Hasło: ABRYS

pokój 1-os 296,30 pln netto

pokój 2-os 333,34 pln nettoJeden z najpiękniejszych hoteli w samym sercu Torunia

Patroni i Partnerzy

ORGANIZATOR KONFERENCJI

PARTNER GENERALNY

PARTNERZY

Patroni branżowi

Patroni medialni


Skontaktuj się z załogą Abrys


Jakub Koronowski

project manager
koordynator wydarzenia
M: 784 036 990
j.koronowski@abrys.pl

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu, kontakt
dla Partnerów konferencji
M: 608 376 797
l.kawa@abrys.pl

Napisz do mnie
Napisz do mnie