13. Konferencja
Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów

18-19 maja 2021 r.

konferencja
online

Szanowni Państwo,


zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów”, która odbędzie się w dn. 18-19 maja 2021r., online.


Tegoroczna konferencja poruszy zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Sprawdzimy jakie trendy towarzyszą obecnym i przyszłym planom modernizacji zakładów. Czy Regionalne Centra Recyklingu to dobry kierunek modernizacji MBP? O podnoszeniu efektywności istniejących już instalacji MBP oraz o najlepszych dostępnych technologiach porozmawiamy z przedstawicielami instalacji komunalnych i dostawcami nowoczesnych rozwiązań. Na rynku pojawia się coraz więcej frakcji bio, która jest cennym surowcem. Sprawdzimy w jaki sposób najlepiej wykorzystać bioodpady, jakie są dostępne metody ich zagospodarowania. Porozmawiamy również o hermetyzacji zakładów MBP oraz o sposobach zwalczania odorów.


W tym roku proponujemy dodatkową formułę online, dając naszym gościom jak zwykle wysoki poziom merytoryczny, studyjną realizację oraz możliwość zadawania pytań poprzez chat i dyskusji w wirtualnych kuluarach.


Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem, aby w gronie ekspertów wymienić doświadczenia oraz przedyskutować najważniejsze dla eksploatatorów instalacji MBP zagadnienia.

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ

- PROF. DR HAB. INŻ. JACEK DACH, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

- DR INŻ. EMILIA DEN BOER, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
- JACEK POŁOMKA, ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W MARSZOWIE
- GRZEGORZ SZMAJDZIŃSKI, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM”
- PIOTR MATUSZEWSKI, ABRYS

18 MAJA 2021

Sesja I

9.00 Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys; Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

9.10 SESJA 1: OTOCZENIE RYNKOWE INSTALACJI MBP – CZYNNIKI PRAWNE I EKONOMICZNE
prowadzący: Robert Rosa, Abrys


9.15 Podstawy prawne funkcjonowanie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – o projekcie rozporządzenia z 31.07.2020 r.

Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

9.35 Finansowanie inwestycji modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Anna Marcinkiewicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


9.55 Ceny na rynku surowców wtórnych i prognozy
Robert Rosa, Abrys


10.15 Konsekwencje braku wdrożenia konkluzji BAT dla instalacji MBP
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska


10.35 Jaka może być rola instalacji MBP w systemie ROP?
Anna Sapota, TOMRA


10.55 PRZERWA TECHNICZNA

Sesja II

11.05 SESJA 2: EFEKTYWNA MODERNIZACJA INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW
prowadzący: Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”, Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

11.15 Stan krajowych instalacji MBP, w jakim kierunku zmierzają modernizacje zakładów
Michał Dzioba, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku


11.35
Energetyczny i rolniczy odzysk domowych bio-odpadów - zalety sprawdzonej suchej ciągłej pionowej metanizacji –ponad 30 lat doświadczeń - ponad 30 referencji
Andrzej Bednarz, Dalkia Wastenergy (TIRU), Natalia Apanel, Dalkia Wastenergy (TIRU)


11.55 Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie – sukces samorządu i spółek komunalnych
Witosław Gibasiewicz, Zakład Gospodarki Odpadami – Wielkopolskie Centrum Recyklingu


12.15 Gruntowna rozbudowa MBP w kierunku Regionalnego Centrum Recyklingu w Lubawce – doświadczenia i korzyści
Grzegorz Szmajdziński, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom”


12.35 WIRTUALNY SPACER PO PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” W LUBAWCE


12.50 Biokompo i technologia Hantsch 20 lat doświadczenia w modernizacjach instalacji MBP
Andre Paleszko, BIOKOMPO


13.10 Wybór technologii to nie wszystko - MBP oczami doświadczonego budowniczego
Ireneusz Pałac - ZTOŚ Foleko


13.30 Modernizacja ZUOK "Orli Staw" w kierunku regionalnego centrum recyklingu - budowa instalacji fermentacji selektywnie zbieranych bioodpadów
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”


13.50 Testy efektywności automatycznej separacji opakowań aluminiowych na Instalacjach Komunalnych
dr inż. Wojciech Hryb, Politechnika Śląska, Jacek Wodzisławski, Fundacja RECAL

14.10 IV Rewolucja Śmieciowa czyli instalacje MBP znowu na "topie"? 
dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. uczelni, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Remondis Bydgoszcz


14.30 PRZERWA TECHNICZNA

14.40-15.40 DYSKUSJA: KOSZTY VS. KORZYŚCI – KTÓRA INWESTYCJA NAJBARDZIEJ SIĘ OPŁACA?
prowadzący: Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
paneliści:
- dr inż. Agnieszka Ciechelska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
- Paweł Lachowicz, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa,
- Piotr Rozwadowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu
- Andrzej Bednarz, Exp-Peco Conseil, Dalkia Wastenergy (TIRU)


15.50 Zakończenie I dnia obrad

19 MAJA 2021

Sesja III

9.00 SESJA 3: FRAKCJA BIO W INSTALACJI KOMUNALNEJ JAKO KOLEJNY KROK DO GOZ

prowadzący: Andrzej Sobolak, Biorecykling


9.10 Zagospodarowanie odpadów BIO na instalacji komunalnej – przegląd z Polski i zagranicy
dr inż. Emilia Den Boer, Politechnika Wrocławska


9.30 Zagospodarowanie bioodpadów szansą na domknięcie gospodarki o obiegu zamkniętym w instalacjach komunalnych
Andrzej Sobolak, Biorecykling


9.50 Przegląd dostępnych technik fermentacji bioodpadów
Maciej Jarosz, Vinci Environnement


10.00 Koszty eksploatacyjne produkcji biogazu
Kamil Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


10.20 Wpływ sposobu zbiórki odpadów na możliwości wykorzystania w biogazowni
dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


10.40 Oczyszczanie biogazu do biometanu
dr inż. Artur Salamon, Hitachi Zosen INOVA


10.50 Zagospodarowanie energii i ciepła z instalacji biogazowej. Czy to się opłaca? Na przykładzie instalacji komunalnej
Piotr Świeboda, Respect Energy


11.00 PRZERWA TECHNICZNA

Sesja IV

11.10 SESJA 4: ZAPOBIEGANIE UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH INSTALACJI MBP
prowadząca: dr inż. Urszula Miller, Politechnika Wrocławska, Piotr Talaga, Przegląd Komunalny


11.20 Projekt rozporządzenia MBP w kontekście zwalczania uciążliwości odorwej
dr Jędrzej Bujny, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci

11.40 Monitoring odorów i ograniczanie uciążliwości zapachowej instalacji MBP
Marcin Pawnuk, Politechnika Wrocławska


12.00 Efektywny sposób napowietrzania odpadów wpływający na przeciwdziałanie powstawaniu związków złowonnych w trakcie procesu stabilizacji tlenowej
dr inż. Grzegorz Siemiątkowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


12.15 Problem uciążliwości zapachowych Instalacja EKO DOLINA
Marcin Paszkiewicz, EKO DOLINA


12.35 Hermetyzacja placu dojrzewania „stabilizatu” w ZOiUO, w Katowicach - realizacja oczekiwań społecznych a realna potrzeba
Wojciech Łagoń, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej


12.55 PRZERWA TECHNICZNA


13.15-14.15 DYSKUSJA: DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE Z WYKORZYSTANIEM FRAKCJI BIO
prowadząca: dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. uczelni, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Remondis Bydgoszcz
paneliści:
- Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”
- Hanna Marliere, Green Management Group
- Kamil Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Andre Paleszko, BIOKOMPO


14.20 Zakończenie konferencji


20 MAJA 2021

9.00 - 14.00 Wyjazd techniczny

*Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.
** Prelegenci i partnerzy w trakcie potwierdzania.

CENA

Konferencja online

499 zł netto + 23% VAT

(613,77 zł brutto)

Weź udział w konferencji online w dowolnym miejscu, wystarczy dostęp do Internetu.

Przedstawiciele:

- jednostek samorządu terytorialnego
(urzędów miasta i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej, wydziału ochrony środowiska),
- Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska,
- organizacji samorządowych,
- NGO,
- uczelni oraz studenci

mogą wziąć bezpłatny udział w wydarzeniu online.Przedstawiciele spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają bezpłatnemu udziałowi.

Wypełnij zgłoszenie i weź udział w konferencji online!

ZAREJESTRUJ SIĘ!

MIEJSCE

adres:
BLUE MOUNTAIN RESORT
ul. 1go Maja 51
58-580 Szklarska Poręba
www.bluemountain resort.pl

ZAREZERWUJ MIEJSCE
ANKIETA
Dziękujemy za udział w konferencji!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna,
dlatego zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety.
Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do konferencji pozostało

Zarejestruj się już dziś

Dlaczego warto?

Czyli kilka słów o konferencji

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarki odpadami. Nagle pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi związanymi z chorobą, pojawieniem się
w odpadach komunalnych odpadów z kwarantanny czy utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów.
Po prawie dwóch miesiącach funkcjonowania w nowej rzeczywistości podsumowujemy stan branży odpadowej
i pytamy praktyków
jak sobie poradzili, w jakim kierunku rozwija się sytuacja i jakie stoją przed nami nowe wyzwania
w najbliższym czasie. Specjaliści oceniają, że epidemia zostanie z nami jeszcze dwa lata, zatem nasze zakłady muszą optymalnie funkcjonować w tym stanie rzeczy. Początek epidemii COVID-19 znacznie wpłynął na funkcjonowanie zakładów komunalnych. Wdrożone zostały nowe procedury bezpieczeństwa, w wielu przypadkach wpłynęło to także na system pracy i logistykę. Zarządy zakładów często same musiały podejmować trudne decyzje i ustalać procedury. Epidemia będzie
z nami jeszcze długo, a więc warto wymienić się najlepszymi rozwiązaniami, aby spokojnie spojrzeć w przyszłość.

Tematyka konferencji:

•funkcjonowanie instalacji MBP i kierunki ich rozwoju,

●uwarunkowania prawne rozwoju instalacji MBP,

●modernizacja i rozbudowa MBP,

●wytyczne techniczne i technologiczne w procesach MBP (konkluzje BAT),

●finansowanie modernizacji instalacji MBP i przyczyny braku inwestycji,

●zagospodarowanie frakcji bio (fermentacja, kompostowanie, odzysk biogazu).

  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami
  • firmy odbierające i transportujące odpady
  • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów oraz recyklerów
  • przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej i instalacji komunalnych

Do wyjątkowego spotkania on-line zapraszamy:

Pierwszy termin zgłoszeń

399 zł netto do 17 maja


Drugi termin zgłoszeń

499 zł netto od 18 maja

Pakiet konferencyjny:

Udział w dwóch dniach konferencji on-line

Pakiet elektronicznych materiałów konferencyjnych

Możliwość nawiązywania indywidualnych rozmów
z uczestnikami spotkania

Dostęp do nagrań
z konferencji on-line

Mając dostęp do Internetu bierzesz udział w konferencji
w dowolnym miejscu

Wystąpienia i dyskusje
z ekspertami i praktykami
z branży

Dziękujemy za to, co zrobiliście dla nas do tej pory:

Program konferencji

27.05.2020 r. (środa), pierwszy dzień konferencji

9.00

Otwarcie Konferencji

Magdalena Dutka oraz Robert Rosa, Abrys

Sesja 1

Aspekty prawne i finansowe wpływające na funkcjonowanie zakładów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów

Prowadzenie: Robert Rosa, Abrys

9.05-9.15

Stan rynku odpadowego i funkcjonowanie instalacji po trzech miesiącach epidemii (główne problemy i rozwiązania, przesunięcia terminów, plany awaryjne, ceny i rynek surowców wtórnych itp.) – opracowanie na podstawie wywiadów insight z przedstawicielami Instalacji Komunalnych

Robert Rosa, Abrys

9.50-10.10

Postępowanie z odpadami komunalnymi w trakcie epidemii - jak minimalizować ryzyka prawne

Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & PartnersKancelaria Prawna Sp. k.

Sławomir Podgórski, Kancelaria Radców Prawnych

Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera S.C.

10.25-11.25
WIDEO CHAT z prawnikami (równoległy z kolejnymi wystąpieniami)

30 maja 2019 r.

8:00

WYJAZD STUDYJNY DO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ ZGO Gać Sp. z o. o.,

Gać 90, 55-200 OŁAWA

Sławomir Podgórski, radca prawny i ekonomista,
w latach 1997- 2002 r. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie a następnie, do dnia dzisiejszego wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Sławomir Podgórski i Agnieszka Kapera s.c. z siedzibą w Krakowie oraz Wiceprezes Zarządu firmy doradczej International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wiceprzewodniczący Członek Rady Nadzorczej Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Opadami Sp. z o.o.. Ekspert Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami finansującymi, przedsiębiorcami, między innymi w zakresie wdrażania prawnych i finansowych modeli zarządzania gospodarką komunalną. Brał udział w opracowaniu studiów wykonalności oraz w procesie zarządzania wieloma publicznymi inwestycji infrastrukturalnymi, w tym współfinansowanych ze środków UE. Od 2011r. jest zaangażowany w tworzenie gminnych modeli zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi , w tym opartych na założeniu powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w trybie zamówienia in house.

Dodatkowo do Państwa dyspozycji zarezerwowane są także pokoje w Hotelu AMAX SPA&Marina Mikołajki (Hotel oddalony 10 minut pieszo od miejsca konferencji)


(liczba pokoi jest ograniczona)

Pokój 1-osobowy w cenie 280 zł brutto (dostępność pokoi do 13 kwietnia)


https://hotel-amax.pl/


W cenie noclegu jest śniadanie, parking, możliwość korzystania z basenu, jacuzzi, sauny suchej. Rezerwacji można dokonywać mailowo pod adresem

e-mail: marcin@hotel-amax.pl lub telefonicznie 606 470 942.

Patronat honorowy

Partnerzy

Partner Generalny

Patronat Honorowy

Współpraca

Partner Generalny

Partnerzy

Patronat branżowy

Patronat medialny

Skontaktuj się z nami:

koordynator konferencji
project manager
Dział Szkoleń i Konferencji
M: +48 784 036 989
e-mail: o.rosiak@abrys.pl

Olga Rosiak

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu
Dział Szkoleń i Konferencji
M: +48 608 376 797
e-mail: l.kawa@abrys.pl

Chcesz wiedzieć więcej?

Pozostaw kontakt - odpowiemy w ciągu 24 h