MECHANICZNE
I BIOLOGICZNE
PRZETWARZANIE ODPADÓW

10-12 maja 2022 r.
Toruń i online

14. Konferencja

ZAKUP MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

Relacja z konferencji!

1

2

3

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

Zrównoważony rozwój, powracające rozporządzenie o MBP, ROP i system kaucyjny, konkluzje BAT, wzrost cen energii i prawne, ekonomiczne oraz techniczne skutki wprowadzanych zmian.


To niezwykle ważne tematy dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się mechanicznym i biologicznym przetwarzaniem odpadów. Wymogi na rynku stają się coraz bardziej zaostrzone dlatego my, firma Abrys, postanowiliśmy w tym roku skupić się na nowoczesnych rozwiązaniach problemów, które dotykają branżę.


Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić na 14. Konferencje MBP, która w tym roku odbędzie się w mieście pierników, Kopernika i zamku Krzyżackiego — w Toruniu. Spotkajmy się zatem po raz kolejny stacjonarnie i w formule online oraz podyskutujmy o tym, co w branży piszczy. Skupimy się na następujących głównych aspektach: zmianach prawnych, kwestiach ekonomicznych, gospodarce energetycznej, biologicznych metodach przetwarzania odpadów oraz nowoczesnych rozwiązaniach w mechanicznym przetwarzaniu.


Zaprosimy do dyskusji eksploatatorów, ekspertów oraz wszystkich pozostałych uczestników konferencji zainteresowanych tą tematyką. Pierwszy raz stworzymy specjalny format, w którym każdy z Was będzie mógł zabrać tak istotny głos w debacie o problemach dotykających sektor gospodarowania odpadami w technologiach MBP. Wnioski z debaty i państwa spostrzeżenia staną się kierunkiem i podpowiedzią nie tylko dla przyszłych edycji konferencji, ale również dla całej branży.


Zapraszam serdecznie
Piotr Szewczyk, Dyrektor Programowy Konferencji


Piotr Szewczyk

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.


Dyrektor Programowy Konferencji

Prezes Zarządu Rady RIPOK
Dyrektor ZUOK "Orli Staw"

Rada programowa

dr inż. Emilia Den Boer

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Sylwia Wojciechowska

Piotr Matuszewski

Abrys

ZZO Marszów

dr inż. Jacek Połomka

Piotr Dedejczyk-Macieliński

TEKOpro

Tomasz Szymkowiak

Przegląd Komunalny

RELACJA Z KONFERENCJI MBP 2022

Otwarcie konferencji


Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwania.

Analiza ucieczki przychodów z instalacji MBP związana z wprowadzeniem ROP i systemu kaucyjnegoSkutki wdrożenia ROP-u i systemu kaucyjnego, BAT i rozporządzenia MBP dla zakładów MBP w kontekście prawnym

Morfologia odpadów komunalnych i jej prognozowana zmiana po wprowadzeniu ROP
i systemu kaucyjnego

Wzrost kosztów eksploatacji zakładów – przełożenie na ceny

Kuluary

Panel Ekspertów

Szukanie rozwiązań na problemy dotykające branżę

Tematy

- Zmiana pozwoleń zintegrowanych

- Rozporządzenie o MBP

- ROP i system kaucyjny

- Wzrost kosztów czynników energetycznych

- Konkluzje BAT

- Wzrost wymagań jakościowych surowców wtórnych

Zarządzanie energią w zakładzie MBPDoświadczenia w zakresie uzyskiwania zatwierdzeń weterynaryjnych oraz pozwoleń na wprowadzenie do obrotu kompostu i pozostałości fermentacyjnych jako nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin

Zwiększenie efektywności zakładu poprzez wykorzystanie energii z własnej farmy fotowoltaicznej

Rozdrabnianie, przesiewanie i separacja powietrzna w efektywnym mechanicznym przetwarzaniu odpadów

10 maja 2022 r.

Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM

dr inż. Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Marszowie

Marcin Chełkowski, IVW

dr inż. Emilia Den Boer, Politechnika Wrocławska

Klaudia Cieślak, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie

Piotr Dedejczyk-Macieliński, TEKOpro

Zbigniew Nowak, Zakład Przetwarzania i Składowania Odpadów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku

Zwiedzanie Torunia

Paweł Karwat, Bio-Industry

Witosław Gibasiewicz, Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie

Efektywność energetyczna zakładu MBP – jak osiągnąć 100% samowystarczalność

RELACJA Z KONFERENCJI MBP 2022

Metody przetwarzania odpadów biologicznych w instalacjach MBP
Warunki sukcesu i ryzyka instalacji produkcji biogazu

Metody oceny i minimalizacji oddziaływania zapachowego z części biologicznych instalacji MBP.


Jak ważny jest materiał wsadowy? Skuteczne przetwarzanie odpadów biologicznych - praca u podstaw z materiałem wsadowym, edukacja dorosłych i dzieci wciąż jako jeden z najważniejszych elementów skutecznego zagospodarowywania odpadów.

CNG z bioodpadów - studium przypadku w Szwecji

12:00


Rozbudowa i modernizacja ZUOK "Orli Staw"
w kierunku GOZ i optymalizacja energetycznaBiogazownia zasilana odpadami


Modernizacja mechaniczna zakładu Saniko
we Włocławku

Efektywne zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie Elektrorecykling S.A.

Efektywność sortowania i aspekty ekonomiczne wydzielania frakcji aluminiowych w instalacjach MBP badanych w ramach projektu Fundacji RECAL oraz Politechniki Śląskiej

Panel dyskusyjny "Przyszłość MBP w kontekście ROP, BAT, rozporządzenia o MBP i systemu kaucyjnego"

Usługa branżowego doradztwa finansowego oraz finansowanie dłużne dla wzmocnienia rozwoju sektora gospodarki odpadami

Skuteczne i ekonomiczne oczyszczanie odcieków składowiskowych, ze składowisk odpadów komunalnych, metodą odwróconej osmozy dyskowo-rurowej. Opis technologii, przykłady aplikacji i realizacje.

11 maja 2022 r.

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"

dr inż. Wojciech Hryb, Politechnika Śląska, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Daniel Stawecki, GPK Głogów Sp. z o.o.

Agnieszka Spodzieja, Bank Ochrony Środowiska


Dariusz Piechota, Elektrorecykling

dr hab. inż. Izabela Sówka, profesor Politechniki Wrocławskiej

Sylwia Wojciechowska, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Artur Salamon, Hitachi Zosen Inova

Michał Bula, TOMRA

Wielofunkcyjność instalacji do sortowania odpadów komunalnych w kontekście zmieniających się uwarunkowań oraz rosnących poziomów recyklingu

Karol Mazurkiewicz, Aktun

dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kamil Kozłowski, Biogas Technology, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Odkrywanie Żywego Muzeum Piernika


Zwiedzanie instalacji Saniko sp. z o.o.
A few words about your product/offer.

A few words about your product/offer.

A few words about your product/offer.

A few words about your product/offer.

Jakub Koronowski

project manager
koordynator wydarzenia
M: 784 036 990
j.koronowski@abrys.pl

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu, kontakt
dla Partnerów konferencji
M: 608 376 797
l.kawa@abrys.pl

Napisz do mnie
Napisz do mnie