UNIEJÓW -
JAROCIN WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU - ZUOK „ORLI STAW"

MECHANICZNE I BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW.

Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

15. Konferencja -

Roadshow

16-18.05.2023

Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Odzysk surowców i energii. Efektywność zakładów

16. Konferencja-Roadshow

27-29 maja 2024, Ustka - Wejherowo - Czarnówko

REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
ROADSHOW
POZOSTAŁO:

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

Dlaczego warto wziąć udział?

16. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Odzysk surowców i energii. Efektywność zakładów odbędzie się w dniach 27-29 maja 2024 roku w Ustce z wyjazdem do Czarnówka oraz Wejherowa.

Roadshow to formuła wyjazdowa konferencji połączona z prezentacją funkcjonujących zakładów oraz dynamicznymi pokazami maszyn. Zobaczymy Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Czarnówku oraz EkoFabrykę w Wejherowie.

Interaktywna i dynamiczna formuła pozwoli uczestnikom w unikalny i nowatorski sposób zapoznać się z nowoczesnymi, wytyczającymi trendy rozwiązaniami w gospodarce odpadami. Organizacja konferencji nie pomija jednak aspektu wykładowego i tradycyjnych już kontaktów branżowych.

Główne tematy konferencji:
- rozporządzenie MBP
- groźba kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu
- kluczowa rola frakcji bio w osiągnięciu poziomów recyklingu i odzysku energii
- efektywny odzysk energii i surowców z frakcji bio
- dostosowanie zakładu do przepisów BAT
- wpływ ROP i systemu kaucyjnego na efektywność zakładów
- modele optymalnej modernizacji zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

W dniu poprzedzającym konferencję spotkajmy się na Abrysówce - naszym nieformalnym, zapoznawczym spotkaniu biznesowym. To doskonała okazja na nawiązanie nowych kontaktów już przed rozpoczęciem wydarzenia.

Do miłego zobaczenia na konferencji!
Organizatorzy


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

26 MAJA

27 MAJA

28 MAJA

29 MAJA

20.00
ABRYSówka!
w hotelu Grand Lubicz

 • Obrady merytoryczne 10:00-16:00
 • Kolacja bankietowa w hotelu Grand Lubicz Ustka 20:00-2:00
 • Obrady merytoryczne w hotelu         10:00-14:00
 • Dodatkowe atrakcje
 • Kolacja wyjściowa      w Tawernie Portowej w Ustce
 • Wizytacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku 9:00-11:30
 • Wizytacja EkoFabryki
  w Wejherowie, pokazy maszyn             12:30 - 14:00

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

IconIconIconIconIconIconIcon

USTKA

USTKA

USTKA

ROADSHOW - CZARNÓWKO - WEJHEROWO

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw"
Dyrektor Programowy Konferencji

dr inż. Emilia den Boer
Politechnika Wrocławska

Tomasz Szymkowiak
Przegląd Komunalny, Abrys

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

prof. dr hab. inż.
Wojciech Czekała
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Andrzej Gorczycki
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie
EkoFabryka

Anna Rudnicka
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku

Piotr Matuszewski
Abrys

PROGRAM KONFERENCJI

POBIERZ PROGRAM W PDF


27 MAJA 2024 (PIERWSZY DZIEŃ OBRAD KONFERENCJI)

10:00

Otwarcie obrad konferencji
Robert Rosa, Abrys
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"

SESJA INAUGURACYJNA

PRZYSZŁOŚĆ ZAKŁADÓW MECHANICZN0-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

Prowadzący: Imię i nazwisko, Jednostka

10:20
Wpływ systemu kaucyjnego na funkcjonowanie instalacji MBP i gminne systemy gospodarowania odpadami

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej


(ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami.


Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych.


Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.


10:40
Otoczenie legislacyjne działalności MBP: zmiany, trendy, orzeczenia

Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka

Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Daniel Chojnacki, Partner, Domański Zakrzewski Palinka


Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymagań eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów, włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i sektor gospodarki odpadami.


11:00
Funkcjonowanie zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce
w obowiązujących warunkach prawnych
dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Icon

Zobacz informacje o Prelegentce

Kierownik Zakładu Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami
w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym


Dr inż. w dziedzinie nauk inżynieryjno technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka. Od 20 lat związana zawodowo
z gospodarką odpadami. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami. Autor wiodący i współautor publikacji w czasopismach znajdującym się w bazie JCR oraz innych publikacjach Uniwersyteckich. Jest autorem wielu doniesień konferencyjnych, wystąpień panelowych i forum dyskusyjnych. Kierownik i uczestnik wielu projektów związanych z gospodarką odpadami, GOZ czy legislacją prawną.


11:20
Przerwa na kawę

Icon

11:50
Przyszłość instalacji MBP
dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

Trendy i prognozy funkcjonowania instalacji MBP po wdrożeniu planowanych zmian prawnych. Analiza trendów rozwoju technologii MBP za granicą.

Icon
Icon

Zobacz informacje o Prelegentce

dr inż. Emilia den Boer, adiunkt w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej


Specjalista w zakresie technologii zagospodarowania odpadów komunalnych, planowania i oceny systemów gospodarki odpadami, badania odpadów, oceny i optymalizacji technologii przetwarzania odpadów, ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życia. Prowadzi działalność dydaktyczną, realizuje projekty badawcze oraz oferuje doradztwo dla administracji publicznej, samorządów, zakładów przetwarzania odpadów, inwestorów i innych podmiotów, w zakresie koncepcji i optymalizacji technologii zagospodarowania odpadów oraz organizacji systemu gospodarki odpadami. Jest autorem i współautorem ponad 210 naukowych i branżowych publikacji
i raportów.


12:10
Możliwości dofinansowania dla energii z odpadów

Wojciech Nawrocki, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Temat możliwości pozyskania dotacji dla instalacji produkujących energię z odpadów przedstawi Wojciech Nawrocki – praktyk nie tylko w zakresie pozyskiwania dotacji dla klientów (Członek Zarządu i Współzałożyciel METROPOLIS – firmy z 19 letnim doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji), ale pełniący nadzór nad eksploatacją biogazowni w Iłówcu Wielkim
o mocy 499kWe, której jest pomysłodawcą, współtwórcą i współwłaścicielem (Wiceprezes Zarządu W.P.I.P. Green Energy Sp z o.o.). Posiada on wyjątkową wiedzę i doświadczenie praktyczne, dzięki którym nie tylko usprawnia proces przygotowania aplikacji ale również optymalizuje i wspiera klienta w procesie przygotowania inwestycji do realizacji, co skraca procedury uzyskiwania zgód i decyzji oraz podnosi skuteczność pozyskiwania dotacji. Podczas prelekcji dowiemy się nie tylko jakie są planowane programy, z których będzie można pozyskać dotacje, ale również jak zoptymalizować i usprawnić działania, by w jak najkrótszym czasie osiągnąć gotowość projektu do realizacji i do aplikowania o dotację.

Icon
Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Icon

Zobacz informacje o Prelegentce

Członek Zarządu i współzałożyciel firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jedna z czołowych firm pozyskujących dotacje w Polsce, która przez 19 lat swojej działalności pozyskała ponad 4,2 mld dotacji dla 533 inwestycji.


Wojciech Nawrocki - mgr inż. ochrony środowiska, specjalizujący się
w projektach dotyczących ochrony środowiska, szczególnie w sektorze energetyki, gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Doświadczony doradca nie tylko największych korporacji oraz przedsiębiorstw energetycznych i komunalnych w Polsce, ale także inwestorów z sektora MSP budujących źródła wytwarzania energii w oparciu o biogaz, biometan, biowodór, biomasę, gaz ziemny i odpady, czy inwestujących w efektywność energetyczną.


Praktyk – jest jedną z niewielu osób w Polsce, która nie tylko doradza
i pozyskuje dotacje dla klientów z sektora gospodarki odpadowej i energetyki, ale jako Wiceprezes Zarządu, pełni na co dzień nadzór nad eksploatacją biogazowni w Iłówcu Wielkim o mocy 499kWe, której jest pomysłodawcą, współtwórcą i współwłaścicielem. Daje mu to wyjątkową wiedzę
i doświadczenie praktyczne, dzięki którym nie tylko usprawnia proces przygotowania aplikacji ale również optymalizuje i wspiera klienta w procesie przygotowania inwestycji do realizacji, co skraca procedury uzyskiwania zgód
i decyzji oraz podnosi skuteczność pozyskiwania dotacji.


Wiceprezes Zarządu firmy W.P.I.P. Green Energy Sp. z o.o. będącej właścicielem biogazowni rolniczej w Iłówcu Wielkim o mocy 499kWe. Członek Zarządu firmy METROPOLIS Energia I Sp. z o.o. będącej właścicielem elektrowni fotowoltaicznej w Borui Nowej o mocy 999kW.


12:20
Panel dyskusyjny

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny, Abrys

Paneliści:
dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska
Łukasz Dryja, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku
dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy
Instytut Badawczy
Daniel Stawecki, GPK GłogówIcon

SESJA 2

EFEKTYWNOŚĆ ZAKŁADÓW MBP. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

13:00
Wdrożenie wskaźników KPI oraz narzędzi Lean Manufacturing drogą do optymalizacji
i zwiększenia wydajności procesów przetwarzania odpadów

Dariusz Żybura, PreZero

Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Absolwent Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz École Supérieure Internationale do Commerce ESIDEC w Metz na kierunku logistyka, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Lean management) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Gospodarka odpadami). Doświadczony i skuteczny manager operacyjny z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 10 lat
w branży odpadowej, specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacji procesami logistyki, przetworzenia oraz zagospodarowania odpadów. Z Grupą PreZero związany od 5 lat. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego
w dwóch spółkach Grupy PreZero Polska: PreZero Service Zachód i PreZero Dolny Śląsk.

13:10
Innowacje w EQUIPO – odpowiedzią na wysokie oczekiwania branży
Maciej Ochman, EQUIPO
Mateusz Dziurlikowski, EQUIPO

13:25
ARBENA – chroni to, co dla Ciebie ważne
Paweł Jarosz, ARBENA

Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych


Dział Hal Przemysłowych Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozwijał karierę w obszarze kontrolingu i finansów przedsiębiorstw. W firmie ARBENA odpowiedzialny jest za rozwój sprzedaży w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, entuzjasta doskonalenia procesów biznesowych.


Wyznaje zasadę: Wykorzystaj energię, czas i zasoby, by dla swoich klientów zwiększyć atrakcyjność swojej oferty.

13:35
Surowce wtórne w odpadach zmieszanych – case study
Łukasz Dryja, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku

13:55
Przerwa na lunch

Icon

14:55
Rozpoczęcie sesji po lunchu

15:00
Jak bezinwestycyjnie obniżyć rachunki za energię elektryczną? Studium przypadku Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku

Krzysztof Cichon, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Prezentacja "Jak bezinwestycyjnie obniżyć rachunki za energię elektryczną? Studium przypadku Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku" przybliży skuteczną strategie redukcji kosztów energetycznych wykorzystując istniejącą infrastrukturę. Poprzez analizę studium przypadku Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, uczestnicy poznają konkretne działania, które mogą być wdrożone bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych,
a przynoszą istotne wymierne oszczędności dla przedsiębiorstw. Prezentacja skoncentruje się na praktycznych przykładach oraz konkretnych rozwiązaniach, opartych na danych liczbowych i archiwalnych.

Icon
Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Kierownika Działu Przetwarzania Biologicznego w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku


Krzysztof Cichon jest absolwentem Biotechnologii w Ochronie Środowiska
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie kontynuuje studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Chemicznym.


Posiada bogate, ponad 10-letnie doświadczenie w branży gospodarki odpadami, specjalizując się w eksploatacji obiektów i instalacji, w tym linii sortowniczych, oraz zarządzaniu projektami. Przez ostatnie 5 lat pracuje
w Zakładzie Utylizacyjnym, gdzie obecnie pełni rolę Kierownika Działu Przetwarzania Biologicznego. Jego obowiązki obejmują zarządzanie dwoma kompostowniami o łącznej wydajności 120 tys. ton rocznie, bioelektrownią (1,9 MW) wraz z polem gazowym (ponad 300 studni na ponad 50 ha kwaterze składowania), oraz gospodarką wodno-ściekową, w tym podczyszczalnią (odwrócona osmoza). W swojej pracy zawodowej skupia się na optymalizacji procesów technologicznych, wykorzystując Teorię Ograniczeń oraz Lean Manufacturing.


Poza pracą w Zakładzie Utylizacyjnym, prowadzi również własną działalność gospodarczą, zajmując się głównie działaniami związanymi z ochroną środowiska, w tym w sporządzaniu niezbędnych opracowań i dokumentów, takich jak Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, Operaty Wodnoprawne, Raporty OOŚ, Wnioski o wydanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza, oraz inne.

15:20
REPowerEU – Entsorga’s alternative way to ensure energy supply by turning waste
into clean Energy
[REPowerEU – Alternatywny sposób firmy entsorga na zapewnie energii poprzez
przetwarzanie odpadów w czystą energię]
Gian Francesco Galanzino, ENTSORGA

Gian Francesco Galanzino posiada tytuł z zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Pawi. Jako pionier w sektorze środowiskowym, założył w 1984 roku Ecopì Srl, jedną z pierwszych włoskich firm specjalizujących się w kompostowaniu odpadów organicznych. W 1997 roku założył Entsorga Italia Srl, wykorzystując swoją głęboką wiedzę na temat procesów przetwarzania odpadów i skupiając się na rozwoju biznesu. Obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego w Holding EntsorgaFin SpA, Entsorga Italia oraz w kilku firmach z Grupy. Jest również wymienianym wynalazcą patentów Entsorga oraz autorem publikacji i prezentacji związanych
z gospodarką ekologiczną.

15:30
Błędy w sprawozdawczości a efekt domina
dr inż. Anna Popławska, EONOVA

W trakcie wystąpienia poruszony zostanie problem jakości danych stanowiących podstawę do obliczenia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w gminach. Zostaną również omówione przykłady doświadczeń dotyczących sprawozdawczości w relacji podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – gmina, a także konsekwencje odnotowanych nieprawidłowości, przenoszone na kolejne elementy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Icon
Icon

Zobacz informacje o Prelegentce

Kierownik Działu EONOVA (Remondis Medison Sp. z o.o.) specjalizującego się w doradztwie środowiskowym


Doktor nauk rolniczych i ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Zajmuje się zawodowo doradztwem i konsultingiem w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności gospodarką odpadami. Posiada doświadczenie zarówno
w zakresie realizacji obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska (praca w jednostce wojskowej, a następnie w jednym z dużych szpitali), ale przede wszystkim kontroli podmiotów korzystających ze środowiska – jako wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska. Prowadziła prelekcje
w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także szkolenia inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli organów samorządowych oraz funkcjonariuszy policji, sędziów i prokuratorów. Brała udział w grupach roboczych i zespołach pracujących nad zagadnieniami
z obszaru gospodarki odpadami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami
i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo
i nielegalnych praktyk.

15:40
Zmienność uwarunkowań rynkowych w gospodarce odpadami mająca wpływ na funkcjonowanie instalacji do sortowania odpadów

Michał Bula,TOMRA

15:55
Hale łukowe na boksach magazynowych z prefabrykatów betonowych jako mobilne rozwiązanie zadaszeń w branży recyklingowej i gospodarce odpadami
Mikołaj Matschay, Skavska Hale

16:05
MBP i jego metamorfoza w dostosowaniu do aktualnych potrzeb i wyzwań

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”


Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu
i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

16:20
Zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji

20:00
Kolacja bankietowa w Hotelu Grand Lubicz Ustka

Icon


28 MAJA 20254 (DRUGI DZIEŃ OBRAD KONFERENCJI)

10:00

Otwarcie drugiego dnia obrad konferencji

SESJA 3

EFEKTYWNOŚĆ ZAKŁADÓW MBP. PLANOWANE I REALIZOWANE INWESTYCJE BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

10:10

Kompostowanie, czy fermentacja metanowa? Oto jest pytanie!

prof. dr hab. inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ze względu na wysoką zawartość materii organicznej odpady ulegające biodegradacji zaleca się przetwarzać w procesach biologicznych. Kompostowanie, podobnie jak i proces fermentacji metanowej są związane z licznymi korzyściami. W trakcie wystąpienia Profesor dokona porównania obu procesów analizując kilka najważniejszych aspektów.

Icon
Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Inżynierii Biosystemów


Badania naukowe Wojciecha Czekały realizowane są przede wszystkim
w tematach gospodarki odpadami, produkcji biopaliw oraz szeroko rozumianej ochrony i kształtowania środowiska. Istotnym elementem działalności jest również edukacja środowiskowa i popularyzacja wiedzy.


Autor lub współautor w 140 oryginalnych prac twórczych, w tym 37 opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej, spośród których najbardziej prestiżowe czasopisma to: Renewable
& Sustainable Energy Reviews, Waste Management, Energy, Journal of Cleaner Production, Bioresource Technology i Science of The Total Environment. W 2022 roku został sklasyfikowany przez wydawnictwo Elsevier na liście 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w literaturze naukowej.


Kierownik dwóch projektów badawczych, w tym grantu: „IN-OIL: Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego” realizowanego w ramach projektu LIDER VII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Laureat Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego dla najlepszych młodych naukowców w Polsce (2017).

10:30
Gdzie się podziały frakcje, które mogą podnieść wskaźniki recyklingu? Czyli gdzie szukać potencjału, aby osiągnąć wymagane poziomy recyklingu

Szymon Krenke, Eggersmann

Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Zajmuje się sprzedażą, projektowaniem i prowadzeniem projektów uruchomień instalacji sortowniczych oraz instalacji biologicznego przetwarzania. Jako inżynier i dzięki metodycznej pracy z sukcesem doprowadziłem do zbudowania kilkudziesięciu inwestycji znaczne zwiększającej ilość przetwarzanych odpadów na wielu instalacjach w Polsce
i za granicą. Szerokie doświadczenie zawodowe na każdym z etapów budowy instalacji MBA sprawia iż, jestem się specjalistą w dziedzinie przetwarzania odpadów.

10:40
Najczęściej spotykane błędy podczas projektowania instalacji biogazowych

prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Pilarski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zagadnienia poruszane podczas prezentacji będą dotyczyły moich 15 letnich doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w Polsce instalacji biogazowych. Przedstawię informacje związane z najczęściej wystepującymi i pojawiającymi się błędami na instalacjach
biogazowych w Polsce. Przekażę informacje na jakie aspekty szczególnie nalaży zwracać
uwagę, aby instalacja funkcjonowała prawidłowo.

Icon
Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wyższe studia ukończyłem na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Technologii Chemicznej. Tytuł doktora uzyskałem na Akademii Rolniczej
w Poznaniu jako doktor nauk rolniczych w specjalności odnawialne źródła energii, natomiast temat habilitacji dotyczył kinetyki fermentacji metanowej w skali technicznej. Na Uniwersytecie pracuję od 2003 roku gdzie badam między innymi zagadnienia związane z efektywnością procesów fermentacji metanowej w aspektach biochemicznych i ekonomicznych.

11:00
Przerwa na kawę

Icon

11:30
Drewno poużytkowe – ekologiczny surowiec czy niebezpieczny odpad?
dr inż. Mateusz Sydow, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Wystąpienie będzie dotyczyło aktualnych problemów związanych z wykorzystaniem cennego surowca, jakim jest drewno poużytkowe. Bez względu na to, czy dany odpad bazujący na surowcu drzewnym stanowi klasyczny odpad wielkogabarytowy czy też odpad niebezpieczny, jego możliwości recyklingu lub utylizacji są obecnie ograniczone. Prezentacja zostanie poświęcona opisowi wyzwań, ale również nowych możliwości zagospodarowywania drewna poużytkowego w Polsce.

Icon
Icon

Zobacz informacje o Prelegencie

Dr inż. Mateusz Sydow jest pracownikiem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.


Jest absolwentem Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Obszar jego zainteresowań badawczych stanowią: gospodarka obiegu zamkniętego, ocena cyklu życia (LCA), obliczenia śladu węglowego oraz biotechnologia środowiskowa. W swoim aktualnym projekcie badawczo-rozwojowym „Utylizacja zużytych drewnianych podkładów kolejowych oraz innych elementów zabezpieczonych olejem kreozotowym z wykorzystaniem metod termicznych i biologicznych: selekcja technologii w oparciu
o efektywność procesu i ocenę cyklu życia (LCA)” finansowanym w ramach programu NCBR LIDER XIII opracowuje nową technologię utylizacji zużytego drewna zabezpieczonego olejem kreozotowym z wykorzystaniem mikroorganizmów. Autor licznych artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowych oraz artykułów popularnonaukowych.

11:50
Czas na dyskusyję panelową
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Icon

12:50
Wręczenie nagród i podziękowań
Zakończenie obrad merytorycznych konferencji

13:10
Przerwa na lunch

Icon

15:00
Czas na atrakcje dla uczestników konferencji

Icon

19:00
Kolacja w Tawernie Portowej w Ustce

Icon

22:00
Zakończenie kolacji i powrót do hotelu


29 MAJA 2024 (TRZECI DZIEŃ KONFERENCJI)

9:00
Przejazd busem na wyjazd studyjny do Czarnówka

Icon

10:00 ZWIEDZANIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W CZARNÓWKU

11:00
Poczęstunek

Icon

11:30
Przejazd busem z Czarnówka na wyjazd studyjny do Wejherowa

Icon

12:30 ZWIEDZANIE EKOFABRYKI W WEJHEROWIE I DYNAMICZNE POKAZY MASZYN

14:00
Powrót do hotelu Grand Lubicz Ustka

Icon

Zobacz Prelegenta


Dominik Bąk jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (2002-2007) oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, na kierunku Informatyka i ekonometria, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lata 2003-2008). Ukończył także Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012 r.).


Posiadając kierunkowe wykształcenie, zdobywał doświadczenie zawodowe
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie rozpoczął pracę w 2007 r. Przez dziesięć lat był zatrudniony w Departamencie Planowania i Sprawozdawczości, pełniąc od 2013 r. funkcje kierownicze.


Przed objęciem funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu odpowiadał przede wszystkim za sporządzanie projektów rocznych planów finansowych, planów działalności, rocznych sprawozdań z działalności NFOŚiGW i monitorowanie realizacji planów. Był zaangażowany w planowanie, monitorowanie
i sprawozdawczość w zakresie dofinansowania przedsięwzięć środowiskowych – zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy zagranicznych. Odpowiadał także za obsługę i rozwój narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w Narodowym Funduszu.


Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentów: Ochrony Ziemi, Księgowości i Rozliczeń, Kontroli Rozliczeń, Kontroli Przedsięwzięć, Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości oraz Planowania i Sprawozdawczości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dominik Bąk

DRUGI DZIEŃ - ROADSHOW - 17.05.2023
(ŚRODA)

10:45

Wizytacja Wielkopolskiego Centrum Recyklingu


W programie:

- objazd autokarami po Wielkopolskim Centrum Recyklingu
- zwiedzanie przygotowanej do rozruchu, nie zasypanej odpadami instalacji
- pokazy i prezentacja maszyn

Czas na atrakcje dla Uczestników RoadShow

16:30

Turniej bowlingowy o Puchar Burmistrza Jarocina i Prezesa UNISOFT


Miejsce: kręgielnia Green Room w Centrum Jarocin Sport

Icon

Symulator BOEING 737 i F18 do dyspozycji Uczestników


Sprawdź się jako pilot!

Icon

18:30

Kolacja grillowa w Centrum Jarocin Sport

19:30

Zbiórka i przejazd do hotelu ApartHotel Termy Uniejów

21:00

Powrót do hotelu ApartHotel Termy Uniejów

WYJAZD STUDYJNY-ROADSHOW W DNIU 29.05.2024
DO EKOFABRYKI

EKOFABRYKA
W WEJHEROWIE

EKOFABRYKA powstała na terenie dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie,
w dzielnicy przemysłowej.


Jest dopełnieniem istniejącego gminnego systemu gospodarki odpadami. To nowoczesne centrum recyklingu i upcyklingu przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia oraz ośrodek edukacji ekologicznej.


Budynek wraz ze stojącym przy nim ceglanym kominem wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa i jest objęty ochroną konserwatorską. W budynku EKOFABRYKI, mieści się Biuro Obsługi Mieszkańca, Galeria Wejherowskie Klamoty, biblioteka z odzysku, strefa upcyklingu i recyklingu oraz wewnętrzna ścieżka edukacyjna.


EKOFABRYKA prowadzi szeroko rozumianą działalność proekologiczną, szkolenia oraz spotkania o tematyce ekologicznej.


Na terenie EKOFABRYKI odbędą się dynamiczne pokazy maszyn.


WYJAZD STUDYJNY-ROADSHOW W DNIU 29.05.2024
DO CZARNÓWKA

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA W CZARNÓWKU

Zakład położony jest w miejscowości Czarnówko na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, w odległości
ok. 3 km na północ od miasta powiatowego Lębork. Podstawowym celem działalności jest zagospodarowanie, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów.

Pierwszy etap budowy ZZO „Czysta Błękitna Kraina” polegał na budowie mechaniczno-ręcznej sortowni odpadów o wydajności 250 ton na dobę przeznaczonej do sortowania odpadów zarówno zmieszanych komunalnych, jak i pochodzących z selektywnej zbiórki. Powstał także plac manewrowy i magazynowy. Zbudowano również nowoczesną kompostownię bioreaktorową o przepustowości 25 tys. ton na rok, przeznaczoną do kompostowania frakcji organicznej zarówno wydzielanej w zakładowej sortowni, jak i tej pochodzącej z osadów ściekowych.


Zakład stawia także na inwestycje w odnawialne źródła energii, które sprawiają, że zakład staje się bardziej efektywny energetycznie. Służyła temu budowa instalacji do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego z istniejącej kwatery.

Trzeci etap rozwoju Zakładu stanowiła rozbudowa kompostowni. Przedmiotem inwestycji była budowa: trzech bioreaktorów, systemu napowietrzania, systemu sterowania i monitoringu, systemu zraszania wewnątrz bioreaktorów, systemu odprowadzania
i zawracania odcieków procesowych, placu dojrzewania kompostu, pełnej infrastruktury: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, zbiornika na ścieki procesowe, zbiornika na wody deszczowe, instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej
i automatyki. Dodatkowo zakupiono rozdrabniacz.


By zadbać o edukację ekologiczną dzieci, młodzieży
i dorosłych, w Zakładzie organizowane są liczne zajęcia dydaktyczne o tematyce ochrony środowiska, a jego pracownicy angażują się w lokalne wydarzenia.

WYJAZD STUDYJNY-ROADSHOW W DNIU 18.05.2023
DO ZUOK „ORLI STAW"

O miejscu wyjazdu studyjnego-roadshow

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” to kompleksowe centrum zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 23 miast i gmin tworzących Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” powstała, wyposażona w nowoczesne urządzenia technologiczne, instalacja do sortowania odpadów. Nowa,
w pełni zautomatyzowana linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze starą, zmodernizowaną linią, pozwoli na zwiększenie przepustowości całej instalacji, w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym
z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu. W Orlim Stawie powstanie jednaz najnowocześniejszych
i jednocześnie pierwsza w Polsce tego typu instalacja fermentacji, przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektryczneji cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. W wyniku modernizacji, ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej.

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1690 zł

 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 27-29.05.2024 r. (27.05.2024 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 28.05.2024 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja; 29.04.2024 r. - poczęstunek po zwiedzaniu),
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • udział w wyjazdach technicznych.
REJESTRACJA

MIEJSCE OBRAD KONFERENCJI I ZAKWATEROWANIE PODCZAS CAŁEGO WYDARZENIA

Hotel Grand Lubicz Ustka

ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka

Hotel oprócz usług uzdrowiskowych, oferuje pięciogwiazdkowy standard i nowoczesne wyposażenie, jakim może pochwalić się niewiele hoteli w regionie. Luksusowy wypoczynek uzupełnią dostępne w strefie
SPA & Wellness zabiegi, jak również kojący relaks w gabinetach masażu, basenie termalnym, czy aquaparku.

Koszt zakwaterowania:
Pokój 1-osobowy: 400 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 550 zł brutto za dobę

W cenie noclegu: śniadanie oraz nieograniczony dostęp do Aquaparku i siłowni.
Parking dodatkowo płatny 50 zł/doba/auto. Opłata klimatyczna 6 zł/doba.

Rezerwacja na hasło ABRYS:

Telefon: 59 841 82 00 lub 59 841 82 13
Email: rezerwacja@grandlubicz.pl lub recepcja@grandlubicz.pl


MIEJSCE KONFERENCJI W DNIU 17.05.2023
CENTRUM JAROCIN SPORT

ZAPRASZAMY NA ABRYSÓWKĘ
26.05.2024 20:00-24:00
KAWIARNIA PANORAMA W HOTELU GRAND LUBICZ

Abrysówka to tradycyjne spotkanie zapoznawcze dla uczestników naszych konferencji.

Ma charakter zupełnie nieformalny.To wyśmienita okazja do poznania partnerów, gości czy innych uczestników, a także nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, jak i prywatnych.

Zachęcamy do przynoszenia regionalnych przekąsek i napojów.

Serdecznie zapraszamy!

ImageImage

Centrum sportowo rekreacyjne Jarocin Sport

ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin

Centrum Jarocin Sport - rozbudowana infrastruktura sportowa wraz z szerokim zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym oraz sale konferencyjne.

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Icon

28 maja 2024 r. zapraszamy na:

- nordic walking na plaży
(start godzina 8:00)

- turniej bowlingowy
(start godzina 15:00)

ImageImage

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁPRACA

PATRONAT HONOROWY

PARTNER GENERALNY

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY

PARTNER PRAWNY

PARTNERZY ROADSHOW

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Paulina Wolna

kierownik
koordynator wydarzenia

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

Icon

p.wolna@abrys.pl

Icon Icon Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon Icon Icon
Napisz do mnie