UNIEJÓW -
JAROCIN WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU - ZUOK „ORLI STAW"

MECHANICZNE I BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW.

Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

15. Konferencja -

Roadshow

16-18.05.2023

TUTAJ WPISZ NAZWĘ ORGANIZOWANEJ KONFERENCJI

NUMER. KONFERENCJA

DZIEŃ-DZIEŃ MIESIĄC ROK
MIEJSCOWOŚĆ I ONLINE

REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
ROADSHOW
POZOSTAŁO:

RELACJA Z KONFERENCJI 2023

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ

Dlaczego warto wziąć udział?

15. Konferencja - Roadshow
Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 16-18 maja 2023 r. w Uniejowie - Jarocinie - Orlim Stawie i online.

Roadshow czyli dwa dni wyjazdowe połączone z prezentacją funkcjonujących zakładów oraz dynamicznymi pokazami maszyn. Zobaczymy Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw.

Główne tematy konferencji:
- nowe rozporządzenie MBP
- nowy program dofinansowania instalacji do fermentacji
- groźba kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu
- kluczowa rola frakcji bio w osiągnięciu poziomów recyklingu i odzysku energii
- efektywny odzysk energii i surowców z frakcji bio
- dostosowanie zakładu do przepisów BAT
- wpływ ROP i systemu kaucyjnego na efektywność zakładów
- modele optymalnej modernizacji zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Roadshow - jedyna taka okazja!

15. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów ma w tym roku nową, rewolucyjną formę. Nowa, interaktywna i dynamiczna formuła pozwoli uczestnikom
w unikalny i nowatorski sposób zapoznać się z nowoczesnymi, wytyczającymi trendy rozwiązaniami w gospodarce odpadami. Organizacja konferencji nie pomija jednak aspektu wykładowego i tradycyjnych już kontaktów branżowych.

Będzie to jedyna w swoim rodzaju możliwość zobaczenia dwóch instalacji fermentacji bioodpadów komunalnych na różnych etapach cyklu życia. Jedna instalacja zlokalizowana
w WCR w Jarocinie znajduje się obecnie w trakcie procesu inwestycyjnego, a druga w ZUOK „Orli Staw” w trakcie uruchamiania. Obie instalacje: WCR w Jarocinie i ZUOK „Orli Staw” są kompleksowymi instalacjami komunalnymi będącymi w stanie efektywnie zagospodarowywać pełen strumień odpadów komunalnych w najnowszych technologiach mechanicznych oraz biologicznych. Instalacje te są dowodem na to, że mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów kojarzące się z odchodzącymi już technologiami przygotowania odpadów do termicznego przetwarzania to obecnie dwa oddzielne procesy, nowoczesne i mające na celu maksymalizację recyklingu mechanicznego i biologicznego. Niebagatelne znaczenie w działaniu obu instalacji ma fakt ich energetycznej samowystarczalności.

Serdecznie zapraszam do wspólnej debaty, wymiany doświadczeń oraz planowania lepszej, ekologicznej przyszłości w gospodarce odpadami.

Piotr Szewczyk, Dyrektor Programowy Konferencji
Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

15 MAJA

16 MAJA

17 MAJA

18 MAJA

20.00
ABRYSówka! Tarasola
w ApartHotel Termy Uniejów

 • Obrady merytoryczne 10:00-16:00
 • Kolacja bankietowa
  w Hotelu ApartHotel Termy Uniejów
  20:00-2:00
 • Wizytacja Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie
 • Dynamiczne pokazy maszyn
 • Obrady merytoryczne
  13:30-16:30
 • Turniej bowlingowy
 • Kolacja

Wizytacja Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych
Orli Staw

9:00-13:00

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

IconIconIconIconIconIconIconIcon

UNIEJÓW

UNIEJÓW

ROADSHOW - WCR JAROCIN

ROADSHOW - ORLI STAW

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw"
Dyrektor Programowy Konferencji

prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Piotr Matuszewski
Abrys

Tomasz Szymkowiak
Przegląd Komunalny, Abrys

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Witosław Gibasiewicz
Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka
z o.o. w Jarocinie

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof UPP

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 16.05.2023
(WTOREK)

PROGRAM KONFERENCJI

POBIERZ PROGRAM W PDF

9:00

Otwarcie obrad konferencji
Robert Rosa, Abrys; Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"


Wystąpienie wprowadzające
Robert Chciuk, Ministerstwo Klimatu i Środowiska


SESJA INAUGURACYJNA

PRZYSZŁOŚĆ ZAKŁADÓW MECHANICZN0-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

Prowadzący: Imię i nazwisko, Jednostka

9:20

Rozporządzenie ws. opakowań i odpadów opakowaniowych i jego wpływu na system gospodarowania odpadami

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

Icon

Zobacz Prelegenta

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami.


Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych.


Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.


Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński

9:40

„Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” – wsparcie NFOŚiGW na budowę nowych oraz modernizację istniejących instalacji fermentacji

Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Icon

Zobacz Prelegenta


Dominik Bąk jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (2002-2007) oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, na kierunku Informatyka i ekonometria, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lata 2003-2008). Ukończył także Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012 r.).


Posiadając kierunkowe wykształcenie, zdobywał doświadczenie zawodowe
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie rozpoczął pracę w 2007 r. Przez dziesięć lat był zatrudniony w Departamencie Planowania i Sprawozdawczości, pełniąc od 2013 r. funkcje kierownicze.


Przed objęciem funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu odpowiadał przede wszystkim za sporządzanie projektów rocznych planów finansowych, planów działalności, rocznych sprawozdań z działalności NFOŚiGW i monitorowanie realizacji planów. Był zaangażowany w planowanie, monitorowanie
i sprawozdawczość w zakresie dofinansowania przedsięwzięć środowiskowych – zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy zagranicznych. Odpowiadał także za obsługę i rozwój narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w Narodowym Funduszu.


Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentów: Ochrony Ziemi, Księgowości i Rozliczeń, Kontroli Rozliczeń, Kontroli Przedsięwzięć, Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości oraz Planowania i Sprawozdawczości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dominik Bąk

10:00

Rozporządzenie MBP – głos w dyskusji
Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Icon

Zobacz Prelegenta

Daniel Chojnacki, Partner, Domański Zakrzewski Palinka

Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymagań eksploatacji instalacji oraz
w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów, włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i sektor gospodarki odpadami.


Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Daniel Chojnacki

10:10

MBP jako centra recyklingu – uwarunkowania prawne
Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL Schindhelm

Icon

Zobacz Prelegentkę

Anna Specht-Schampera jest partnerem w SDZLEGAL Schindhelm od 2003 r. Kieruje zespołem Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Gospodarki Odpadami. Jest współzałożycielką i członkinią Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, a także członkinią Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Aktywnie działa jako ekspertka prawna Rady Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Laureatka licznych nagród branżowych. Począwszy od 2016 przez kolejnych 7 lat z rzędu wyróżniana w rankingu Chambers & Partners jako specjalistka prawa zamówień publicznych. W 2022 r. otrzymała indywidualną rekomendację w prestiżowym rankingu kancelarii prawnych The Legal 500 Europe, Middle East & Africa w kategorii Prawo Zamówień Publicznych.


SDZLEGAL Schindhelm

Anna Specht-Schampera,

10:20

Przerwa na kawę

10:40

Morfologia odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce w systemie gminnym. Badania
w 8 instalacjach MBP
dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Icon

Zobacz Prelegenta

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Następnie w latach 2003-2007 pracując w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska był odpowiedzialny za realizację zadań przewidzianych dla Prezydenta Miasta i Starosty z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto nadzorował m.in.: ówczesny Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz Miejski Ogród Zoologiczny. W 2007 roku rozpoczął pracę
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, gdzie początkowo pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Wydziału Funduszy Pomocowych i był odpowiedzialny za wszystkie działania związane z wdrażaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ds. Przedsięwzięć Środowiskowych, nadzorował realizację zadań z zakresu: gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony i gospodarki wodnej, ochrony przyrody oraz koordynacji POIiŚ.


Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko
i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach
z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Krystian Szczepański

11:00

Przyszłość instalacji do sortowania odpadów w kontekście wyzwań i zmieniających się uwarunkowań. Wprowadzenie systemu kaucyjnego i co dalej…?

Mariusz Rajca, TOMRA

Icon

Zobacz Prelegenta

Mariusz Rajca – Prezes Zarządu Spółki TOMRA Sorting w Polsce.

Od ponad 20 lat związany zawodowo z branżą gospodarowania odpadami
i recyklingu. Przez 10 lat odpowiadał za rozwój działalności wiodącego dostawcy instalacji technologicznych do przetwarzania odpadów w Europie na rynku polskim. Od roku 2008 kieruje Spółką TOMRA Sorting Sp. z o.o. należącą do norweskiej Grupy TOMRA, która odpowiada za działalność Grupy w Polsce, Czechach, na Słowacji, Litwie, Łotwie oraz Estonii. TOMRA Sorting projektuje, produkuje i dostarcza zaawansowane technologie sortowania wspomaganego czujnikami dla branży przetwarzania i recyklingu odpadów, pozostając liderem na rynku światowym oraz polskim. W Polsce już ponad 100 zakładów przetwarzania i recyklingu wykorzystuje technologie TOMRA Sorting.


Mariusz Rajca

TOMRA

10:20

Sprawne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

Icon

Zobacz Prelegenta

Project manager. Prezes Zarządu spółki Port Czystej Energii oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. gospodarki cyrkularnej. Pełni także funkcję Prezydenta Rady Fundacji Gdańskiej Fundacji Wody. Wcześniej urzędnik samorządowy, pracownik korpusu służby cywilnej, wykładowca oraz wieloletni działacz pozarządowy. Ekspert w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej. Specjalizuje się w gospodarce odpadami, edukacji
i ochronie przyrody.Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie na kierunku Ochrona Środowiska (ocena stanu i zagrożeń środowiska) oraz Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Master of Business Administration (MBA). Członek wielu rad i komisji branżowych oraz konsultant wydawnictw z dziedziny ochrony środowiska.

Port Czystej Energii

Sławomir Kiszkurno

10:30

Czas na pytania do Prelegentów

12:10

Panel dyskusyjny

Prowadzący: imię i nazwisko, jednostka

Opis panelu:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.


Paneliści:
- Imię i nazwisko, jednostka

11:35

PANEL DYSKUSYJNY

Jakich MBP-ów potrzebujemy?

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys


Paneliści:
Prof. dr. hab. inż. Małgorzata Gotowska, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Remondis Bydgoszcz

Jarosław Warczygłowa, Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"
Beata Waszczyłko-Miłkowska, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Panel z udziałem sztucznej inteligencji - ChatGPT-4

SESJA 2
KLUCZOWA ROLA FRAKCJI BIO W OSIĄGANIU POZIOMÓW RECYKLINGU I ODZYSKU ENERGII. MECHANICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW

12:15

Rozpoczęcie sesji

12:20

Biogazownie – czy to się opłaca? Bilans energetyczno-ekonomiczny

dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Icon

Zobacz Prelegenta

Twórca i kierownik Pracowni Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – największego polskiego laboratorium biogazowego i kompostowego (ponad 260 reaktorów). Członek rady naukowej DBFZ w Lipsku (federalnego instytutu zajmującego się monitoringiem niemieckiego rynku biogazowego) w latach 2015-19 oraz od 2018 roku członek rady naukowej Key Laboratory for Clean Renewable Energy Utilization Technology, Ministry of Agriculture, zlokalizowanego na China Agricultural University. Jednostka ta zajmuje się monitoringiem największego na świecie rynku biogazowego (ponad 40 mln instalacji).


Dorobek naukowy: indeks h=25 wg Scopus, sumaryczny Impact Factor 130.008 (5-letni IF=147.187). Liczba cytowań wg Scopus 1502. Autor i współautor ponad 400 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Zakres prowadzonych badań dotyczy w głównej mierze procesów biologicznego przetwarzania biomasy i odpadów organicznych (w tym fermentacji metanowej, kompostowania), emisji gazów cieplarnianych i odorów oraz wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w inżynierii rolniczej.Współautor 4 patentów oraz 4 wniosków patentowych. Kierownik
w 2 projektach finansowanych przez Komisję Europejską (CleanCompost
i Light Manure), 7 projektach krajowych finansowanych przez KBN, MNiSW
i NCBiR, wykonawca w 2 projektach unijnych oraz 16 badawczych finansowanych ze środków krajowych, 6 projektach finansowanych
z funduszy strukturalnych i 2 grantach celowych.Kierownik lub wykonawca
w ponad 100 pracach zleconych przez firmy z branży energetyki i odpadów realizowanych w Pracowni Ekotechnologii.

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

prof. dr hab. inż.
Jacek Dach

12:40

Skuteczna separacja w przetwarzaniu odpadów remontowo-budowlanych

Radosław Kozakiewicz, TEKOpro

Icon

Zobacz Prelegenta

Absolwent UMCS w Lublinie, kierunku ekonomika produkcji. Area Sales Manager na obszar całe Polski w firmie Tekopro sp. z o.o. Dośwadczenie
w branży recyklingu odpadów komunalnych, przemysłowych i złomu zdobyte na przestrzeni ostatnich 15 lat na rynkach Europy Środkowej, Wschodniej oraz Ukrainy i Rosji. Główny kierunek działalności to duże projekty instalacji do przetwarzania odpadów.

TEKOpro

Radosław Kozakiewicz

13:00

Case study: zagrożenia związane z realizacją inwestycji instalacji fermentacji i jej funkcjonowaniem

Bartosz Gogol, MASTER - ODPADY I ENERGIA

Icon

Zobacz Prelegenta

mgr inż. Bartosz Gogol – od 16 związany z branżą inżynierii środowiska oraz gospodarką odpadami. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu analityki środowiskowej zdobytej w jednym z czołowych laboratoriów analitycznych
w kraju. Od 9 lat główny technolog w Master Odpady i Energia Sp. z o.o. na co dzień nadzorujący procesy fermentacji i wykorzystania biogazu.

MASTER - ODPADY I ENERGIA

Bartosz Gogol

13:20

Technologia kompostowania EQUIPO – uniwersalne rozwiązanie do kompostowania odpadów organicznych

Maciej Ochman, EQUIPO

Icon

Zobacz Prelegenta

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz SGH, Prezes Zarządu EQUIPO EuropeSpecjalizuje się w technologiach przemysłowych
w obszarze przetwarzania odpadów: stabilizacja, kompostowanie,
bio-suszenie, redukcji związków odorowych, systemach spalania lotnych związków organicznych oraz aktywnego uziemiania w przemyśle petrochemicznym i poligraficznym.


Wprowadził na rynek Polski wiele technologii i zapoczątkował ich powszechne zastosowanie między innymi membrany Gore®Cover w wariancie boksów nią przykrytych. Posiada nie tylko wiedzę handlową ale również techniczną, co daje Klientom pełen zakres wsparcia w trakcie inwestycji oraz komfort ich realizacji.


Pod jego nadzorem zostało wybudowanych kilkadziesiąt obiektów zarówno w Polsce jak i w innych państwach, które łącznie przetwarzają ponad 3 000 000 ton odpadów rocznie a ich ilość corocznie wzrasta.


Posiada szerokie relacje biznesowe z czołowymi producentami urządzeń co umożliwia bardzo szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

EQUIPO

Maciej Ochman

13:35

Możliwości dofinansowania gospodarki odpadowej w 2023 r.

Magdalena Tuszyńska, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis wystąpienia

Magdalena Tuszyńska pełni w METROPOLIS funkcję Doradcy
ds. Finansowania Inwestycji od ponad 16 lat. W swojej pracy doradza przedsiębiorcom w doborze optymalnego źródła finansowania ich planów. Pomaga w często zawiłych procedurach pozyskiwania dotacji, doradza
w procesie sporządzania wniosków oraz zarządza rozliczaniem pozyskanego dofinansowania.Jest koordynatorką projektów z różnych branż, w tym
z zakresu ochrony środowiska, sieci gazowych, transportu intermodalnego, przetwórstwa rolno-spożywczego, IT, poligrafii i przemysłu drzewnego.

W METROPOLIS kompleksowo zajmuje się obsługą klientów, którzy ubiegają się o wsparcie unijne nadzorując formalny i merytoryczny aspekt projektów ubiegających się o dofinansowanie.


Opis wystąpienia:

Krótko o bogatej ofercie środków publicznych na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami. Skupię się nie tylko na dotacjach unijnych, ale także na środkach z Funduszu Modernizacyjnego czy krajowych, którymi dysponuje NFOŚiGW.

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Magdalena Tyszyńska

13:45

Lunch

SESJA 2 - ciąg dalszy

14:45

Rozpoczęcie sesji po lunchu

14:50

Case study: biogazownia w Przybrodzie w Gminie Rokietnica. Zmiana nastawienia
społeczności lokalnej

Bartosz Derech, Wójt Gminy Rokietnica

15:10

Przygotowanie odpadów do biologicznego przetwarzania, proces fermentacji i kompostowania w technologiach Grupy Eggersmann

Szymon Krenke, Eggersmann Polska

Icon

Zobacz Prelegenta

Zajmuje się sprzedażą, projektowaniem i prowadzeniem projektów uruchomień instalacji sortowniczych oraz instalacji biologicznego przetwarzania. Jako inżynier i dzięki metodycznej pracy z sukcesem doprowadziłem do zbudowania kilkudziesięciu inwestycji znaczne zwiększającej ilość przetwarzanych odpadów na wielu instalacjach w Polsce i za granicą. Szerokie doświadczenie zawodowe na każdym z etapów budowy instalacji MBA sprawia iż, jestem się specjalistą w dziedzinie przetwarzania odpadów.


Opis wystąpienia:


Prezentacja składać się będzie z następujących podpunktów:
1. Przedstawienie grupy Eggersmann

2. Sortownia odpadów jako etap przygotowania frakcji stabilizatu do biologlicznego przetwarzania.

3. Kompostownie w technologii Grupy Eggersmann.

4. Biosuszenie w technologii Grupy Eggersmann.

5. Fermentacja w technologii Grupy Eggersmann.

6. Przygotowanie kompostu za pomocą urządzeń Grupy Eggersmann.

Eggersmann Polska

Szymon Krenke

15:20

Doświadczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu kompostu i pofermentu jako nawozów organicznych i polepszaczy gleby

Paweł Karwat, BIO-INDUSTRY

Icon

Zobacz Prelegenta

Właściciel firmy BIO-INDUSTRY zajmującej się doradztwem technologicznym dla branży biogazu, konsultingiem środowiskowym, certyfikacją nawozową kompostu i pofermentu oraz zatwierdzeniem weterynaryjnym.


Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (mgr inż. biotechnologii). Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w administracji państwowej w obszarach związanych z kontrolą i ochroną środowiska.
W latach 2008 - 2009 r. specjalista ds. produkcji w Dziale Biogaz spółki Goodvalley Agro. Następnie od 2010 do 2015 r. kierownik Działu Biogaz
w Goodvalley Agro odpowiedzialny za działalność operacyjną 8 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 7,4 MW. W latach 2016 - 2017 r. Dyrektor Operacyjny w PGB Serwis Sp. z o.o. spółce wchodzącej w skład holdingu Polska Grupa Biogazowa S.A. będącej liderem w branży biogazowni rolniczych w Polsce. Wykładowca w uczelniach: Bydgoska Szkoła Wyższa (w 2010 r.) oraz Uczelni Łazarskiego (od 2011 do 2014 r.) przedmiotów związanych
z procesem inwestycyjnym i działalnością operacyjną biogazowni.
Od 2020 r. ekspert zewnętrzny dla NCBR biorący czynny udział
w opracowaniu wymagań konkursowych oraz opiniowaniu złożonych wniosków w ramach projektów związanych z biogazem i biometanem.

BIO-INDUSTRY

Paweł Karwat

15:30

Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu

Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Icon

Zobacz Prelegenta

od 1997 roku pracuje w Fundacji RECAL, obecnie na stanowisku Prezesa Zarządu, działającej w Polsce na rzecz odzysku opakowań aluminiowych. Posiada blisko 25 letnie doświadczenia w projektach i badaniach z zakresu gospodarki odpadami. Inicjator i współautor analiz rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ekoprojektowania opakowań, ich ponownego zagospodarowania oraz projektów edukacji recyklingowej. Współodpowiedzialny w Polsce za wdrożenie paneuropejskiej inicjatywy Every Can Counts / Każda Puszka Cenna. Współpracownik Krajowej Izby Gospodarczej. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Jacek Wodzisławski

15:50

Firma IFE, Austria – historia 15 lat doświadczeń w użytkowaniu sit wibracyjnych w polskiej branży przetwarzania odpadów + teraźniejszość: Linia AEROSELCTOR do przetwarzania
Jarosław Dąbrowski, IFE Austria

Icon

Zobacz Prelegenta

Jarek DĄBROWSKI, inżynier-mechanik, absolwent Politechniki Śląskiej

w Gliwicach; po ukończeniu studiów 20 lat pracy i doświadczeń zebranych

w przemyśle (utrzymanie ciągłości ruchu instalacji i urządzeń); od 2008 roku przedstawiciel austriackiej firmy iFE Aufbereitungstechnik GmbH w Polsce.

IFE Austria

Jarosław Dąbrowski

16:00

Wiedzieć więcej! Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi BI w codziennej pracy menedżera

Aneta Pecyna-Doktór, Wiceprezes UNISOFT

Icon

Zobacz Prelegentkę

Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie polityki socjalnej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu. Absolwentka podyplomowych studiów MBA. Tematy prac dyplomowych były ściśle związane z obszarem wprowadzania zmian w organizacji, negocjacji oraz budowania relacjiw biznesie. Wiedzę z zakresu zarządzania poszerzała na zaocznych studiach doktoranckichw Kolegium Zarządzania i Finansów. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach związanychz tematyką budowania relacji, pracy w zespołach i komunikacji w oparciu o NVC. Od ponad 20 lat skupiona na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych m.in. dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej
i mieszkaniowej. Na co dzień związana ze Spółką UNISOFT – będącą jednym
z wiodących producentów rozwiązań IT dla ww. sektorów rynku.


Doświadczenie oraz kluczowe kompetencje zdobywała przez wiele lat pracy zawodowej, w ramach której odpowiedzialna była za sprzedaż i nadzór nad wdrożeniem systemu wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem dla kluczowych klientów firmy, budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji biznesowych, współpracę z najważniejszymi instytucjami branżowymi oraz organizację konferencji i szkoleń dla obsługiwanych sektorów rynku. Początkowo na stanowisku Specjalisty ds. Handlowych, następnie Dyrektora Warszawskiego Oddziału Spółki, obecnie od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta i pracuje na stanowisku Wiceprezesa.


W firmie UNISOFT odpowiedzialna jest za wyznaczanie strategii rozwoju
i promocji oferowanych przez firmę produktów oraz usług, nadzorowanie zgodności podejmowanych działań z wyznaczoną misją Spółki, monitorowanie efektów sprzedażowych poszczególnych zespołów handlowych na terenie całego kraju, a także budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku branżowym. Doskonale potrafiąca rozpoznawać potrzeby klientów, nastawiona na wspólne poszukiwanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań.


Od lat zaangażowana w bliską współpracę m.in. z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – zawsze stawiająca partnerstwo, wzajemny szacunek i wsparcie ponad czysto biznesowe relacje. W ramach prowadzonych przez firmę
w obrębie branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej działań związanych
z rozwojem i wdrożeniami oprogramowania, chętnie wspiera projekty, mające na celu edukację w zakresie nowych technologii oraz dzielenie się wiedzą
i wymianę doświadczeń. Czynnie angażuje się w liczne spotkania branżowe, podczas których - wspólnie ze specjalistami firmy - prezentuje nowoczesne rozwiązania informatyczne, służące poprawie efektywności organizacji oraz rozwojowi przedsiębiorstw skupionych wokół branży.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz osobistemu zaangażowaniu w wiele złożonych projektów, potrafi wskazać ważne dla branży kompetencje
i kwalifikacje, które sprzyjają realizacji wyznaczonych celów oraz zapewniają sukces realizowanym projektom. Jednocześnie jako menadżer, w zarządzaniu podległymi zespołami, kieruje się nie tylko oceną posiadanych przez pracowników kompetencji oraz bieżącymi efektami ich pracy, ale także nieustannie poszukuje w ludziach potencjału, dzięki któremu możliwy staje się ich zawodowy rozwój i samorealizacja.


Spełniona zawodowo. Prywatnie szczęśliwa mama dwóch synów, ceniąca zdrowy i aktywny tryb życia, ale także chwile sam na sam z dobrą książką oraz filiżanką ciepłej herbaty. Jednak to farby vintage, muśnięte czasem meble i sztuka dawania im drugiego życia pozwalają na reset po ciężkim dniu pracy. Wrażliwa na piękno otaczającego ją świata, talenty i pasje ludzi, kochająca podróże i odkrywanie tego, co daje w życiu poczucie szczęścia.

Wiceprezes UNISOFT

Aneta Pecyna-Doktór

16:10

Środowiskowe i społeczne aspekty przetwarzania bioodpadów na energię

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Icon

Zobacz Prelegenta

Prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Inżynierii Biosystemów. Badania naukowe Wojciecha Czekały realizowane są przede wszystkim w tematach gospodarki odpadami, produkcji biopaliw oraz szeroko rozumianej ochrony
i kształtowania środowiska. Istotnym elementem działalności jest również edukacja środowiskowa i popularyzacja wiedzy.


Autor lub współautor w 140 oryginalnych prac twórczych, w tym 37 opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej, spośród których najbardziej prestiżowe czasopisma to: Renewable & Sustainable Energy Reviews, Waste Management, Energy, Journal of Cleaner Production, Bioresource Technology i Science of The Total Environment.
W 2022 roku został sklasyfikowany przez wydawnictwo Elsevier na liście 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań
w literaturze naukowej.


Kierownik dwóch projektów badawczych, w tym grantu: „IN-OIL: Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego” realizowanego w ramach projektu LIDER VII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Laureat Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego dla najlepszych młodych naukowców w Polsce (2017).

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UPP

16:30

Czas na pytania do Prelegentów

16:35

Zakończenie obrad konferencji

16:40

Czas wolny dla Uczestników na korzystanie z Term Uniejów

Rywalizacja w giga piłkarzyki

Icon

17:30

20:00

Uroczysta kolacja bankietowa w ApartHotel Termy Uniejów

DRUGI DZIEŃ - ROADSHOW - 17.05.2023
(ŚRODA)

8:50

Zbiórka przed hotelem ApartHotel Termy Uniejów

9:00

Przejazd do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – spółka z o.o. w Jarocinie

10:45

Wizytacja Wielkopolskiego Centrum Recyklingu


W programie:

- objazd autokarami po Wielkopolskim Centrum Recyklingu
- zwiedzanie przygotowanej do rozruchu, nie zasypanej odpadami instalacji
- pokazy i prezentacja maszyn

13:15

Przejazd do Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnego Jarocin Sport

SESJA 3

MODELE OPTYMALNEJ MODERNIZACJI ZAKŁADÓW. DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE

13:30

Jeszcze MBP, czy już centrum recyklingu?

Witosław Gibasiewicz, Wielkopolskie Centrum Recyklingu – spółka z o.o. w Jarocinie

Icon

Zobacz Prelegenta

Prezes Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie.


Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1998 roku ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Studium Podyplomowe: Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna. Od 1992 roku związany z samorządem terytorialnym. W latach 1999-2002 Wiceprezes HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, jednej z pierwszych komunalnych grup kapitałowych w Polsce. W pierwszej kadencji radny Powiatu Ostrowskiego i przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Powiatu. Od 2002 roku Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. W latach 2002-2011 oraz 2014-2018 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Jarocina, zajmując się przede wszystkim tematyką związaną z gospodarką komunalną, nadzorem nad spółkami komunalnymi, inwestycjami i finansami publicznymi. Od 2011 do 2014 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Odolanowa, będąc odpowiedzialnym, m.in. za największą w historii gminy inwestycję – budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację podciśnieniową. Nadzorując sektor komunalny uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu oraz prywatyzacji wielu spółek komunalnych. W latach 1999 -2019 zasiadał w wielu spółkach komunalnych i Skarbu Państwa, pełniąc, m.in., funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wielkopolskim.


Od 2017 pełni funkcję Prezesa w WCR sp. z o.o. w Jarocinie, jednej z najnowocześniejszej instalacji zagospodarowania odpadów w Wielkopolsce przetwarzającej ponad 100 tys. Mg odpadów rocznie.

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – spółka z o.o.
w Jarocinie

Witosław Gibasiewicz

13:50

Odbiór odpadów i sprzątanie miasta bez ograniczeń! Piaggio idealny nowoczesny i tani
w eksploatacji samochód do zadań komunalnych i transportowych, zgodny z ustawą
o elektromobilności

Sebastian Begierski, Piaggio Commercial

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Sebastian Begierski _ Regionalny przedstawiciel Handlowy Piaggio nawojewództwa Dolnośląskie Opolskie oraz Lubuskie.

W branży od ponad 25 lat, zajmował się Klientami flotowymi jak i Małym Biznesem dla marek Skoda, Fiat, Claas oraz Toyota. Doświadczenia zdobywał również w branży pojazdów pancernych i specjalnych skierowanych do wszelkich służb porządkowych.


Współpracował z Uniwersytetem Poznańskim oraz Policją w projekciePretorian i Pretorian II, mającym na celu stworzenie nowoczesnego radiowozu dla Polskiej Policji.


Od początku 2021roku związany z Piaggio/Uni-Truck, zaangażowany wp romocje marki i sprzedaż, wprowadził na rynek pojazdy bazujące na Piaggio dedykowane służbom komunalnym.


Opis wystąpienia:

Opowiemy krótko o historii i korzeniach Piaggio marki z ponad 138 letnią tradycją, o jej zaangażowaniu w zrównoważony transport i działania na wielu kontynentach. Opiszemy zalety posiadania małego zwinnego i taniego
w eksploatacji pojazdu oraz na przykładzie filmu zaprezentujemy sam pojazd który wciąż nie jest wszystkim znany. Pochwalimy się w formie slajdów dostawami na potrzeby spółek samorządowych i wygranymi przetargami .Omówimy stale rosnącą sieć sprzedaży i serwisów. Zachęcimy do testowania oraz negocjacji technicznych oraz pozwolimy zadać kilka pytań oraz zaprosić na nasze stoisko oraz stronę www, w ramach testu na terenie zewnętrznym umożliwimy testowanie śmieciarki Piaggio .


Piaggio Commercial

Sebastian Begierski

14:00

Komunikacja społeczna fundamentem inwestycji środowiskowej

Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys

14:20

Przerwa na kawę

14:30

Worki foliowe – zmora, utrapienie czy efektywne narzędzia w systemie segregacji bioodpadów

Wojciech Kuraj, SIPEKO

14:40

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych, w efektywnym zarządzaniu gospodarką odpadami

Mateusz Kołodziej, Mateusz Stanek, GS Software

14:50

Koncepcja i realizacja kompleksowej instalacji komunalnej zmierzającej w kierunku zero energetyczności

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”.


Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu
i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.


Opis wystąpienia:

ZUOK Orli Staw jest instalacją komunalną oddaną do użytkowania w 2006 r. W latach 2020 – 2023 Zakład przeszedł gruntowną modernizację mającą na celu spełnianie obecnych i nadchodzących wyzwań. W ramach modernizacji powstała nowoczesna zautomatyzowania sortowania oraz pierwsza w Polsce dedykowana bioodpadom instalacja fermentacji metanowej pracująca w systemie ciągłym. Poza realizacją celów z zakresu gospodarki odpadami instalacja spełniać będzie ideę zero energetyczności produkując z odpadów energię elektryczna i cieplną na potrzeby własne oraz na sprzedaż.


Rada RIPOK,
ZUOK „Orli Staw”

Piotr Szewczyk

15:10

Czas na pytania do Prelegentów i zakończenie obrad konferencji

15:20

Lunch

Czas na atrakcje dla Uczestników RoadShow

16:30

Turniej bowlingowy o Puchar Burmistrza Jarocina i Prezesa UNISOFT


Miejsce: kręgielnia Green Room w Centrum Jarocin Sport

Icon

Symulator BOEING 737 i F18 do dyspozycji Uczestników


Sprawdź się jako pilot!

Icon

18:30

Kolacja grillowa w Centrum Jarocin Sport

19:30

Zbiórka i przejazd do hotelu ApartHotel Termy Uniejów

21:00

Powrót do hotelu ApartHotel Termy Uniejów

TRZECI DZIEŃ - ROADSHOW - 18.05.2023
(CZWARTEK)

9:00

Zbiórka przed hotelem ApartHotel Termy Uniejów dla osób podróżujących autokarem

9:10

Przejazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunlanych „Orli Staw”

10:00

Wizytacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunlanych „Orli Staw”

11:30

Poczęstunek

12:00

Powrót do hotelu ApartHotel Termy Uniejów

13:00

Zakończenie konferencji

WYJAZD STUDYJNY-ROADSHOW W DNIU 17.05.2023 DO
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM RECYKLINGU

O miejscu wyjazdu studyjnego-roadshow

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie to Instalacja Komunalna biologiczno- mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która obecnie współpracuje z 25 gminami wchodzących

w skład Porozumienia Międzygminnego, oraz

z innymi gminami, które decydują się na dostarczanie odpadów komunalnych do IK.


Nowoczesny zakład przetwarzania odpadów komunalnych

Rozwój zakładu to działanie priorytetowe. Spółka kładzie duży nacisk na doskonalenie technologii przetwarzania i otrzymywania produktów z odpadów. Obecnie trwająca realizacja inwestycji, obejmuje m.in. budowę placu do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, placu do przetwarzania odpadów poremontowych i budowlanych, drugiego fermentera oraz zespołu kogeneracyjnego oraz podczyszczalni ścieków.


Samowystarczalność WCR


Wielkopolskie Centrum Recyklingu to zakład samowystarczalny energetycznie. Zakład od lutego 2020 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną pokrywa z energii wyprodukowanej w wyniku przetwarzania odpadów biodegradowalnych, z których pozyskiwany jest biogaz, oraz z paneli fotowoltaicznych, które rozmieszczone są na dachach budynków oraz na koronie zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów.


Moce przerobowe:

95 000 Mg/rok odpadów komunalnych zmieszanych w części mechanicznej

60 000 Mg/rok odpadów

w części biologicznej

65 000 Mg/rok odpadów komunalnych zebranych selektywnie

WYJAZD STUDYJNY-ROADSHOW W DNIU 18.05.2023
DO ZUOK „ORLI STAW"

O miejscu wyjazdu studyjnego-roadshow

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” to kompleksowe centrum zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 23 miast i gmin tworzących Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” powstała, wyposażona w nowoczesne urządzenia technologiczne, instalacja do sortowania odpadów. Nowa,
w pełni zautomatyzowana linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze starą, zmodernizowaną linią, pozwoli na zwiększenie przepustowości całej instalacji, w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym
z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu. W Orlim Stawie powstanie jednaz najnowocześniejszych
i jednocześnie pierwsza w Polsce tego typu instalacja fermentacji, przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektryczneji cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. W wyniku modernizacji, ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej.

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 16.05-17.05.2023 r. (16.05.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 17.05.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjazdach technicznych
  w dniach 17-18.05.2023 r.
REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

 • W ramach bezpłatnego udziału przesyłany jest dostęp do strony internetowej, na której znajduje się transmisja na żywo z wystąpień prelegentów
  z wyłączeniem paneli dyskusyjnych. Udział bezpłatny nie obejmuje dostępu do nagrań i prezentacji prelegentów,
 • Bezpłatny udział dla: JST, NGO, przedstawicieli państwowych uczelni wyższych, Urzędów Marszałkowskich, WiOŚ, RDOŚ i WFOŚiGW

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 16.05-17.05.2023 r. (16.05.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 17.05.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjazdach technicznych
  w dniach 17-18.05.2023 r.
REJESTRACJA
REJESTRACJA

0 zł

MIEJSCE KONFERENCJI W DNIU 16.05.2023
I ZAKWATEROWANIE PODCZAS CAŁEJ KONFERENCJI

ApartHotel Termy Uniejów

ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów

Aparthotel Termy Uniejów to nowoczesna przestrzeń dla rozwoju biznesu oraz
wypoczynku, położonaw sercu strefy uzdrowiskowej w Uniejowie.

Zakwaterowanie w hotelu obejmuje śniadanie oraz 2,5 godzinny wstęp do Term Uniejów.


Koszt zakwaterowania ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy: 367,20 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 421,20 zł brutto za dobę

Rezerwacja na hasło ABRYS:

Telefon: +48 721 001 001 rezerwacje@aparthotel-termyuniejow.plMIEJSCE KONFERENCJI W DNIU 17.05.2023
CENTRUM JAROCIN SPORT

Centrum sportowo rekreacyjne Jarocin Sport

ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin

Centrum Jarocin Sport - rozbudowana infrastruktura sportowa wraz z szerokim zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym oraz sale konferencyjne.

W Centrum znajdują się elementy nawiązujące do Festiwalu muzycznego w Jarocinie. Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie, który później przyjął nazwę Festiwal Muzyków Rockowych powstał w 1980 roku z inicjatywy Waltera Chełstowskiego.


TURNIEJ BOWLINOGOWY
O PUCHAR BURMISTRZA JAROCINA I PREZESA UNISOFT

Zapraszamy na turniej bowlingowy!

Turniej o Puchar Burmistrza Jarocina i Prezesa UNISOFT odbędzię się 17.05.2023 r. w Centrum Jarocin Sport po obradach konferencji.


ODLOTOWE ATRAKCJE
SYMULATOR BOEING 737 i F18

Poczuj się jak prawdziwy pilot!

W dniu 17.05.2023 jako atrakcja czekać będzie na Ciebie najbardziej profesjonalny symulator lotów samolotem w Polsce!

Jest to pełnowymiarowy i funkcjonalny symulator, który jest odzwierciedleniem samolotu pasażerskiego Boeing 737
z Certyfikacją Unii Europejskiej.

Icon

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁPRACA

PATRONAT HONOROWY

PARTNER GENERALNY

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY

PARTNERZY PRAWNI

PARTNERZY ROADSHOW

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Paulina Wolna

kierownik
koordynator wydarzenia

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

Icon

p.wolna@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager współkoordynator

Kontakt w sprawie zgłoszenia na konferencję

784 036 990

Icon

d.wyszynski@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon