UNIEJÓW -
JAROCIN WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU - ZUOK „ORLI STAW"

MECHANICZNE I BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW.

Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

15. Konferencja -

Roadshow

16-18.05.2023

TUTAJ WPISZ NAZWĘ ORGANIZOWANEJ KONFERENCJI

NUMER. KONFERENCJA

DZIEŃ-DZIEŃ MIESIĄC ROK
MIEJSCOWOŚĆ I ONLINE

REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
ROADSHOW
POZOSTAŁO:

ZOBACZ ZAJAWKĘ FILMOWĄ

Dlaczego warto wziąć udział?

15. Konferencja - Roadshow
Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 16-18 maja 2023 r. w Uniejowie - Jarocinie - Orlim Stawie i online.

Roadshow czyli dwa dni wyjazdowe połączone z prezentacją funkcjonujących zakładów oraz dynamicznymi pokazami maszyn. Zobaczymy Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw.

Główne tematy konferencji:
- nowe rozporządzenie MBP
- nowy program dofinansowania instalacji do fermentacji
- groźba kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu
- kluczowa rola frakcji bio w osiągnięciu poziomów recyklingu i odzysku energii
- efektywny odzysk energii i surowców z frakcji bio
- dostosowanie zakładu do przepisów BAT
- wpływ ROP i systemu kaucyjnego na efektywność zakładów
- modele optymalnej modernizacji zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Roadshow - jedyna taka okazja!

15. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów ma w tym roku nową, rewolucyjną formę. Nowa, interaktywna i dynamiczna formuła pozwoli uczestnikom
w unikalny i nowatorski sposób zapoznać się z nowoczesnymi, wytyczającymi trendy rozwiązaniami w gospodarce odpadami. Organizacja konferencji nie pomija jednak aspektu wykładowego i tradycyjnych już kontaktów branżowych.

Będzie to jedyna w swoim rodzaju możliwość zobaczenia dwóch instalacji fermentacji bioodpadów komunalnych na różnych etapach cyklu życia. Jedna instalacja zlokalizowana
w WCR w Jarocinie znajduje się obecnie w trakcie procesu inwestycyjnego, a druga w ZUOK „Orli Staw” w trakcie uruchamiania. Obie instalacje: WCR w Jarocinie i ZUOK „Orli Staw” są kompleksowymi instalacjami komunalnymi będącymi w stanie efektywnie zagospodarowywać pełen strumień odpadów komunalnych w najnowszych technologiach mechanicznych oraz biologicznych. Instalacje te są dowodem na to, że mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów kojarzące się z odchodzącymi już technologiami przygotowania odpadów do termicznego przetwarzania to obecnie dwa oddzielne procesy, nowoczesne i mające na celu maksymalizację recyklingu mechanicznego i biologicznego. Niebagatelne znaczenie w działaniu obu instalacji ma fakt ich energetycznej samowystarczalności.

Serdecznie zapraszam do wspólnej debaty, wymiany doświadczeń oraz planowania lepszej, ekologicznej przyszłości w gospodarce odpadami.

Piotr Szewczyk, Dyrektor Programowy Konferencji
Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

15 MAJA

16 MAJA

17 MAJA

18 MAJA

20.00
ABRYSówka! Tarasola
w ApartHotel Termy Uniejów

 • Obrady merytoryczne 10:00-16:00
 • Kolacja bankietowa
  w Hotelu ApartHotel Termy Uniejów
  20:00-2:00
 • Wizytacja Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie
 • Dynamiczne pokazy maszyn
 • Obrady merytoryczne
  13:30-16:30
 • Turniej bowlingowy
 • Kolacja

Wizytacja Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych
Orli Staw

9:00-13:00

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

UNIEJÓW

UNIEJÓW

ROADSHOW - WCR JAROCIN

ROADSHOW - ORLI STAW

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw"
Dyrektor Programowy Konferencji

prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Piotr Matuszewski
Abrys

Tomasz Szymkowiak
Przegląd Komunalny, Abrys

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Witosław Gibasiewicz
Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka
z o.o. w Jarocinie

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof UPP

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 16.05.2023
(WTOREK)

PROGRAM KONFERENCJI

10:00

Otwarcie obrad konferencji

SESJA INAUGURACYJNA (10:15-12:00)

Prowadzący: Imię i nazwisko, Jednostka

10:15

Czas na wystąpienie wprowadzające dotyczące rozporządzania MBP
Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

10:30

Certyfikacja środków nawozowych (wykorzystanie pofermentu) w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej

10:45

„Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” – wsparcie NFOŚiGW na budowę nowych oraz modernizację istniejących instalacji fermentacji

Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:00

Rozporządzenie w sprawie MBP. Konsekwencje wprowadzonych regulacji prawnych

11:15

Morfologia odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce w systemie gminnym. Badania
w 8 instalacjach MBP
dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

11:30

Czas na pytania do Prelegentów

11:40

Przerwa na kawę

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Notka bio:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.Morbi aliquam rutrum dui, sit amet gravida lacus rutrum sed. Pellentesque sem neque, sodales vitae odio malesuada, hendrerit sodales purus. Aliquam fringilla maximus purus et rhoncus.


Opis wystąpienia

Nazwa jednostki

Imię i nazwisko

12:10

Panel dyskusyjny

Prowadzący: imię i nazwisko, jednostka

Opis panelu:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.


Paneliści:
- Imię i nazwisko, jednostka

12:00

PANEL DYSKUSYJNY

SESJA 2 (13:00-14:00)

12:50

Biogazownie – czy to się opłaca? Bilans energetyczno-ekonomiczny

prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13:20

Czas na wystąpienie Partnera Generalnego TEKOpro

13:35

Case study: zagrożenia związane z realizacją inwestycji instalacji fermentacji i jej funkcjonowaniem

13:50

Case study: biogazownia w Przybrodzie w Gminie Rokietnica. Zmiana nastawienia
społeczności lokalnej

Bartosz Derech, Wójt Gminy Rokietnica

14:05

Czas na wystąpienie Partnera konferencji

14:15

Lunch

SESJA 2 - ciąg dalszy (15:00-16:30)

15:15

Środowiskowe i społeczne aspekty przetwarzania bioodpadów na energię

dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

15:30-16:50

Czas na wystąpienia merytoryczne

17:00

Czas wolny dla Uczestników na korzystanie z Term Uniejów

20:00

Uroczysta kolacja bankietowa w ApartHotel Termy Uniejów

DRUGI DZIEŃ - ROADSHOW - 17.05.2023
(ŚRODA)

8:50

Zbiórka przed hotelem ApartHotel Termy Uniejów

9:00

Przejazd do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – spółka z o.o. w Jarocinie

10:45

Wizytacja Wielkopolskiego Centrum Recyklingu


W programie:

- objazd autokarami po Wielkopolskim Centrum Recyklingu
- zwiedzanie przygotowanej do rozruchu, nie zasypanej odpadami instalacji
- pokazy i prezentacja maszyn

13:15

Przejazd do Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnego Jarocin Sport

SESJA 3 (13:30-16:10)

13:30

Prezentacja Wielkopolskiego Centrum Recyklingu

Witosław Gibasiewicz, Wielkopolskie Centrum Recyklingu – spółka z o.o. w Jarocinie

13:45-14:45

Czas na wystąpienia Partnerów oraz prelekcje merytoryczne

14:45

Koncepcja i realizacja kompleksowej instalacji komunalnej zmierzającej w kierunku zero energetyczności

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

16:30

Turniej bowlingowy o Puchar Burmistrza Jarocina i Prezesa UNISOFT w kręgielni Green Room

18:30

Kolacja

19:30

Zbiórka i przejazd do hotelu ApartHotel Termy Uniejów

21:00

Powrót do hotelu ApartHotel Termy Uniejów

TRZECI DZIEŃ - ROADSHOW - 18.05.2023
(CZWARTEK)

9:00

Zbiórka przed hotelem ApartHotel Termy Uniejów dla osób podróżujących autokarem

9:10

Przejazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunlanych „Orli Staw”

10:00

Wizytacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunlanych „Orli Staw”

11:30

Poczęstunek

12:00

Powrót do hotelu ApartHotel Termy Uniejów

13:00

Zakończenie konferencji

WYJAZD STUDYJNY-ROADSHOW W DNIU 17.05.2023 DO
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM RECYKLINGU

O miejscu wyjazdu studyjnego-roadshow

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie to Instalacja Komunalna biologiczno- mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która obecnie współpracuje z 25 gminami wchodzących

w skład Porozumienia Międzygminnego, oraz

z innymi gminami, które decydują się na dostarczanie odpadów komunalnych do IK.


Nowoczesny zakład przetwarzania odpadów komunalnych

Rozwój zakładu to działanie priorytetowe. Spółka kładzie duży nacisk na doskonalenie technologii przetwarzania i otrzymywania produktów z odpadów. Obecnie trwająca realizacja inwestycji, obejmuje m.in. budowę placu do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, placu do przetwarzania odpadów poremontowych i budowlanych, drugiego fermentera oraz zespołu kogeneracyjnego oraz podczyszczalni ścieków.


Samowystarczalność WCR


Wielkopolskie Centrum Recyklingu to zakład samowystarczalny energetycznie. Zakład od lutego 2020 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną pokrywa z energii wyprodukowanej w wyniku przetwarzania odpadów biodegradowalnych, z których pozyskiwany jest biogaz, oraz z paneli fotowoltaicznych, które rozmieszczone są na dachach budynków oraz na koronie zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów.


Moce przerobowe:

95 000 Mg/rok odpadów komunalnych zmieszanych w części mechanicznej

60 000 Mg/rok odpadów

w części biologicznej

65 000 Mg/rok odpadów komunalnych zebranych selektywnie

WYJAZD STUDYJNY-ROADSHOW W DNIU 18.05.2023
DO ZUOK „ORLI STAW"

O miejscu wyjazdu studyjnego-roadshow

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” to kompleksowe centrum zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 23 miast i gmin tworzących Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” powstała, wyposażona w nowoczesne urządzenia technologiczne, instalacja do sortowania odpadów. Nowa,
w pełni zautomatyzowana linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze starą, zmodernizowaną linią, pozwoli na zwiększenie przepustowości całej instalacji, w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym
z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu. W Orlim Stawie powstanie jednaz najnowocześniejszych
i jednocześnie pierwsza w Polsce tego typu instalacja fermentacji, przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektryczneji cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. W wyniku modernizacji, ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej.

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 16.05-17.05.2023 r. (16.05.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 17.05.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjazdach technicznych
  w dniach 17-18.05.2023 r.
REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

 • W ramach bezpłatnego udziału przesyłany jest dostęp do strony internetowej, na której znajduje się transmisja na żywo z wystąpień prelegentów
  z wyłączeniem paneli dyskusyjnych. Udział bezpłatny nie obejmuje dostępu do nagrań i prezentacji prelegentów,
 • Bezpłatny udział dla: JST, NGO, przedstawicieli państwowych uczelni wyższych, Urzędów Marszałkowskich, WiOŚ, RDOŚ i WFOŚiGW

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 16.05-17.05.2023 r. (16.05.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 17.05.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjazdach technicznych
  w dniach 17-18.05.2023 r.
REJESTRACJA
REJESTRACJA

0 zł

MIEJSCE KONFERENCJI W DNIU 16.05.2023
I ZAKWATEROWANIE PODCZAS CAŁEJ KONFERENCJI

ApartHotel Termy Uniejów

ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów

Aparthotel Termy Uniejów to nowoczesna przestrzeń dla rozwoju biznesu oraz
wypoczynku, położonaw sercu strefy uzdrowiskowej w Uniejowie.

Zakwaterowanie w hotelu obejmuje śniadanie oraz 2,5 godzinny wstęp do Term Uniejów.


Koszt zakwaterowania ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy: 367,20 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 421,20 zł brutto za dobę

Rezerwacja na hasło ABRYS:

Telefon: +48 721 001 001 rezerwacje@aparthotel-termyuniejow.plMIEJSCE KONFERENCJI W DNIU 17.05.2023
CENTRUM JAROCIN SPORT

Centrum sportowo rekreacyjne Jarocin Sport

ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin

Centrum Jarocin Sport - rozbudowana infrastruktura sportowa wraz z szerokim zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym oraz sale konferencyjne.

W Centrum znajdują się elementy nawiązujące do Festiwalu muzycznego w Jarocinie. Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie, który później przyjął nazwę Festiwal Muzyków Rockowych powstał w 1980 roku z inicjatywy Waltera Chełstowskiego.


TURNIEJ BOWLINOGOWY
O PUCHAR BURMISTRZA JAROCINA I PREZESA UNISOFT

Zapraszamy na turniej bowlingowy!

Turniej o Puchar Burmistrza Jarocina i Prezesa UNISOFT odbędzię się 17.05.2023 r. w Centrum Jarocin Sport po obradach konferencji.


ODLOTOWE ATRAKCJE
SYMULATOR BOEING 737 i F18

Poczuj się jak prawdziwy pilot!

W dniu 17.05.2023 jako atrakcja czekać będzie na Ciebie najbardziej profesjonalny symulator lotów samolotem w Polsce! 

Jest to pełnowymiarowy i funkcjonalny symulator, który jest odzwierciedleniem samolotu pasażerskiego Boeing 737
z Certyfikacją Unii Europejskiej.

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁPRACA

PARTNER GENERALNY

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY

PARTNER ROADSHOW

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Paulina Wolna

kierownik
koordynator wydarzenia

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

p.wolna@abrys.pl

Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager współkoordynator

Kontakt w sprawie zgłoszenia na konferencję

784 036 990

d.wyszynski@abrys.pl

Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

l.kawa@abrys.pl