Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19

27 - 28 maja 2020 r.

Konferencja

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do konferencji pozostało

Zarejestruj się już dziś

Dlaczego warto?

Czyli kilka słów o konferencji

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarki odpadami. Nagle pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi związanymi z chorobą, pojawieniem się
w odpadach komunalnych odpadów z kwarantanny czy utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów.
Po prawie dwóch miesiącach funkcjonowania w nowej rzeczywistości podsumowujemy stan branży odpadowej
i pytamy praktyków
jak sobie poradzili, w jakim kierunku rozwija się sytuacja i jakie stoją przed nami nowe wyzwania
w najbliższym czasie. Specjaliści oceniają, że epidemia zostanie z nami jeszcze dwa lata, zatem nasze zakłady muszą optymalnie funkcjonować w tym stanie rzeczy. Początek epidemii COVID-19 znacznie wpłynął na funkcjonowanie zakładów komunalnych. Wdrożone zostały nowe procedury bezpieczeństwa, w wielu przypadkach wpłynęło to także na system pracy i logistykę. Zarządy zakładów często same musiały podejmować trudne decyzje i ustalać procedury. Epidemia będzie
z nami jeszcze długo, a więc warto wymienić się najlepszymi rozwiązaniami, aby spokojnie spojrzeć w przyszłość.

Wybrane tematy konferencji

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (w trakcie i po epidemii COVID-19) – dziś zabezpieczamy się przed wirusem SARS-CoV-2, ale przecież codziennie na naszych instalacjach mamy do czynienia z zagrożeniem bakteriologicznym. Jak doświadczenia z epidemii przydadzą nam się w przyszłości?
  • Rynek surowców – epidemia COVID-19 wpłynęła na popyt i podaż surowców. Jakie są perspektywy na utrzymanie lub zmianę tych trendów?
  • Zmiana sposobu przetwarzania odpadów w czasie epidemii – co jest odpadem zakaźnym, a co nadal komunalnym i gdzie skierować odpady z kwarantanny? Czy spalarnie przyjmą dodatkowe odpady, czy możemy przetrzymywać odpady przed wpuszczeniem ich na instalację. Wreszcie czy legalne jest zamykanie PSZOK-ów i składowanie bez przetworzenia, w sytuacji zagrożenia epidemicznego? Czy rozwiązania, które teraz stosujemy doraźnie pozostaną z nami na dłużej?
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – prace nad systemem, który jest niezbędny do zasilenia gospodarki odpadami dodatkowymi funduszami. Unijny deadline już w czerwcu,
  • Efektywność ekonomiczna i energetyczna oraz automatyzacja zakładu – rosnące koszty energii oraz coraz większe zapotrzebowanie na prąd przy ciągłej automatyzacji instalacji, wymuszają szukanie oszczędności i instalowanie swoich źródeł energii,
  • Dobre praktyki w złej sytuacji – polskie firmy odpadowe na razie świetnie sobie radzą, ale co jeśli jesienią będziemy mieli większe kłopoty? Zobaczmy jak działały firmy odpadowe z Włoch, Hiszpanii i Francji w apogeum epidemii. Nie widzieliśmy tam odpadów zalegających na ulicach, mimo tragedii rozgrywających się w szpitalach. Jak poradzili sobie nasi koledzy z Zachodniej Europy?
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami
  • firmy odbierające i transportujące odpady
  • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów oraz recyklerów
  • przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej i instalacji komunalnych

Do wyjątkowego spotkania on-line zapraszamy:

Pierwszy termin zgłoszeń

399 zł netto do 17 maja


Drugi termin zgłoszeń

499 zł netto od 18 maja

Pakiet konferencyjny:

Udział w dwóch dniach konferencji on-line

Pakiet elektronicznych materiałów konferencyjnych

Możliwość nawiązywania indywidualnych rozmów
z uczestnikami spotkania

Dostęp do nagrań
z konferencji on-line

Mając dostęp do Internetu bierzesz udział w konferencji
w dowolnym miejscu

Wystąpienia i dyskusje
z ekspertami i praktykami
z branży

Dziękujemy za to, co zrobiliście dla nas do tej pory:

Program konferencji

27.05.2020 r. (środa), pierwszy dzień konferencji

9.00

Otwarcie Konferencji

Magdalena Dutka oraz Robert Rosa, Abrys

Sesja 1

Aspekty prawne i finansowe wpływające na funkcjonowanie zakładów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów

Prowadzenie: Robert Rosa, Abrys

9.05-9.15

Stan rynku odpadowego i funkcjonowanie instalacji po trzech miesiącach epidemii (główne problemy i rozwiązania, przesunięcia terminów, plany awaryjne, ceny i rynek surowców wtórnych itp.) – opracowanie na podstawie wywiadów insight z przedstawicielami Instalacji Komunalnych

Robert Rosa, Abrys

9.15-9.35

Działalność kontrolna GIOŚ i WIOŚ w czasie epidemii

Paweł Ciećko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

9.35-9.50

Raport UOKiK na temat funkcjonowania Instalacji Komunalnych. Zalecenia pokontrolne

Paweł Ważniewski, UOKiK

9.50-10.10

Postępowanie z odpadami komunalnymi w trakcie epidemii - jak minimalizować ryzyka prawne

Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & PartnersKancelaria Prawna Sp. k.

Sławomir Podgórski, Kancelaria Radców Prawnych

Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera S.C.

10.10-10.25

Uwarunkowania ekonomiczne, które powinny być uwzględnione w czasie Covid-19

dotyczące przepisów p.poż. i monitoringu, limitów dla spalarni oraz postępowania z odpadami oznaczonymi jako COVID

Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Wybrane aspekty funkcjonowania spółek komunalnych w okresie pandemii

Łukasz Ciszewski, Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy

10.30-10.45

Przerwa

10.45-11.00

10.25-11.25
WIDEO CHAT z prawnikami (równoległy z kolejnymi wystąpieniami)

Sesja 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy zbiórce i przetwarzaniu odpadów komunalnych (nie tylko podczas epidemii COVID-19)

Prowadzenie: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny

11.00-11.20

Case study instalacji zmagającej się ze stwierdzonym przypadkiem COVID-19 na instalacji komunalnej
Dorota Wiśniewska, rzeczniczka prasowa Aquanet
Przemysław Magda, kierownik działu oczyszczania ścieków, Aquanet

11.20-11.35

Nowoczesna Instalacja Komunalna przygotowana na zagrożenia wirusologiczne i bakteriologiczne

Sławomir Wnuk, Zakład Utylizacji Odpadów Promnik

11.35-11.55

Cel: 100% obecności – jak zapewnić ciągłość zbiórki odpadów i bezpieczeństwo pracowników biurowych i fizycznych

Magdalena Sułek-Domańska, ENERIS
Patryk Kot, ENERIS

11.55-12.15

Przerwa

Sesja 3

Efektywność ekonomiczna i energetyczna oraz automatyzacja zakładu Prowadzenie: Jaśmina Labus, Abrys

12:15-12.30

Rynek energii, prognozy zmian cen, możliwości zwiększanie efektywności przedsiębiorstw komunalnych dzięki OZE

Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energii Odnawialnej

12:30-12.40

Energetyczny i rolniczy odzysk lokalnych domowych bio-odpadów szansą dla samorządu - zalety sprawdzonej suchej ciągłej fermentacji (metanizacji) dranco - ponad 30 lat doświadczeń i ponad 30 referencji

Andrzej Bednarz, Dalkia wastenergy

12:40-12.50

Pomoc publiczna w 2020 roku dla instalacji OZE utylizujących energetycznie biogaz składowiskowy

Dariusz Bojsza, Neo Bio Energy

12.50-13.05

Automatyzacja procesów sortowania odpadów w świetle wyzwań oraz zmieniających się uwarunkowań rynkowych

Mariusz Rajca, TOMRA Sorting

13.05-13.15

Grupa Ekspertów dla optymalizacji wszystkich elementów Waszego systemu gospodarki odpadami i energią - Ponad 20 lat doświadczenia adaptacji najlepszych europejskich technologii do polskiej rzeczywistości

Andrzej Bednarz, TRIWALOR Inżynieria Środowiska

13.15-13.45

Wernisaż

Spotkanie z Danielem Petryczkiewiczem i rozmowa o projekcie No Beauty in Plastics

13.45

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19.30

Wieczorne spotkanie - Abrysówka


20.30

Koncert Raya Wilsona z zespołem

28.05.2020 r., (czwartek), drugi dzień konferencji

Sesja 4

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – szansa na dofinansowanie systemu gospodarki odpadami

Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny

9.00-9.20

Aktualny stan prac Ministerstwa Klimatu w zakresie ROP oraz prezentacja założeń „pakietu czystościowego” dotyczącego zmian w ustawie o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu

9.20-9.35

ROP - jak rozszerzać - pełna odpowiedzialność czy współodpowiedzialność?

Krzysztof Choromański, Związek Miast Polskich

9.35-9.45

Reforma ROP w Europie - zmiany organizacyjne w swietle wymagan Dyrektyw UE

Anna Larsson, Reloop Platform

9.45-10.00

Stanowisko Instalacji Komunalnych ws. ROP

Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”

10.00-11.00

Panel dyskusyjny – w oczekiwaniu na ROP.

Prowadzenie: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny

-Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

-Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP

-Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

-Anna Larsson, Reloop Platform

-Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań,

- Bartłomiej Wojdyło, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

11.00-11.15

Przerwa

Sesja 5

Rynek surowców – jak epidemia COVID-19 wpłynęła na popyt i podaż surowców

Prowadzenie: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

11.15-11.30

Rynek surowców – szanse i perspektywy przed i w trakcie COVID-19 z perspektywy recyklera

Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling

11.30-11.45

Krajowy rynek odbioru RDF - czy trend wzrostowy jest faktem

Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla


11.45-11.55

Mapa drogowa dla recyklingu opakowań aluminiowych w Polsce
Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

11.55-12.10

Rynek surowców – szanse i perspektywy przed i w trakcie COVID-19 z perspektywy RIPOK

Daniel Stawecki, GPK-SUEZ Głogów

12.10-13.00

Panel dyskusyjny – Rynek surowców

Prowadzenie: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

Mariusz Rajca, TOMRA Sorting

Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Daniel Stawecki, GPK-SUEZ Głogów

Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL


Tematy:

- zmiany cen na rynku surowców wtórnych,

- możliwości odstąpienia od poziomów recyklingu wymaganych w 2020

13.00

Zakończenie drugiego dnia konferencji

* wystąpienie w trakcie potwierdzania

30 maja 2019 r.

8:00

WYJAZD STUDYJNY DO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ ZGO Gać Sp. z o. o.,

Gać 90, 55-200 OŁAWA

Poznaj prelegentów

(według kolejności wystąpień)

Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 r.), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Zootechniczny. Studia podyplomowe Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kierunek Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. Przez 11 lat pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie sprawuje stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.Współautor publikacji o stanie środowiska, ekspert Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Członek Narodowej Rady Ekologicznej, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Paweł Ważniewski, Radca Prezesa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ekonomista. Od 2008 r. pracuje w Departamencie Analiz Rynku UOKiK. Specjalizuje się w analizach sektora rolno-spożywczego oraz usług związanych z ochroną środowiska. Brał udział w przygotowaniu raportów UOKiK na temat branży odpadowej w 2012 r., 2019 r. oraz 2020 r. Od 2010 r. uczestniczy w szkoleniach i debatach na temat odpadów komunalnych, także w roli wykładowcy – m.in. konferencje Abrys w Szczecinie we wrześniu 2012 r. oraz w Katowicach w listopadzie 2019 r. W 2018 r. ukończył szkołę letnią z zakresu regulacji usług komunalnych w Turin School of Local Regulation we Włoszech. W marcu 2020 r., w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW, złożył pracę doktorską pt. „Ekonomiczne efekty zmian regulacji prawnych w gospodarce odpadami komunalnymi”. Jest autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych – m.in. w Przeglądzie Komunalnym.

Maciej Kiełbus – partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP), autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU.

Sławomir Podgórski, radca prawny i ekonomista,
w latach 1997- 2002 r. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie a następnie, do dnia dzisiejszego wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Sławomir Podgórski i Agnieszka Kapera s.c. z siedzibą w Krakowie oraz Wiceprezes Zarządu firmy doradczej International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wiceprzewodniczący Członek Rady Nadzorczej Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Opadami Sp. z o.o.. Ekspert Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami finansującymi, przedsiębiorcami, między innymi w zakresie wdrażania prawnych i finansowych modeli zarządzania gospodarką komunalną. Brał udział w opracowaniu studiów wykonalności oraz w procesie zarządzania wieloma publicznymi inwestycji infrastrukturalnymi, w tym współfinansowanych ze środków UE. Od 2011r. jest zaangażowany w tworzenie gminnych modeli zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi , w tym opartych na założeniu powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w trybie zamówienia in house.

Sławomir Wnuk, Dyrektor ds. Techniczno-Technologicznych ZUO-Promnik

inż. budownictwa lądowego (Politechnika Świętokrzyska 1983)Od 1997 roku pracuje w na różnych stanowiskach zarządczych w sektorze ochrony środowiska:•w latach 1997 – 2007 w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, jako koordynator Projektów ISPA/PHARE/FS oraz Dyrektor Projektu FS •od 2007 roku w sektorze gospodarki odpadami zatrudniony w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku – Autor Koncepcji Techniczno-Technologicznej budowy ZUO-Promnik, do 2015 r. zarządzający z ramienia inwestora (PGO Sp. z o.o.) realizacją Zakładu jako Kierownik JRP , a od 2016 r., po zakończeniu realizacji i uruchomieniu ZUO-Promnik – Dyrektor ds. Techniczno-Technologicznych ZUO-Promnik bezpośrednio zarządzający eksploatacją Zakładu.

Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. komunikacji ENERIS

Od ponad 5 lat tworzy i wdraża strategię komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ENERIS, w jej rękach jest też prowadzenie konsultacji społecznych związanych z nowymi inwestycjami i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Stworzyła i prowadzi jedyną inicjatywę branżową w całości poświęconą BHP – Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych. Prowadzi też Koalicję 5 frakcji, której celem jest wprowadzenie spójnego systemu oznakowania opakowań i pojemników symbolami wskazującymi na sposób segregacji (5frakcji.pl). Autorka programów tj.: Segreguję – nie widzę przeszkód, wystawy Strażnicy Planety, nagrodzona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu statuetką „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wcześniej pracowała m.in. w Danone, Agendzie ONZ ds. Rozwoju (UNDP) i PwC.

Patryk Kot – Główny specjalista ds. BHP ENERIS

Od 10 lat związany z problematyką BHP. Od 2017 współpracuje z ENERIS nad zapewnieniem i rozwojem bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Współtwórca Koalicji BHP - inicjatywa branżowa w całości poświęconą Bezpieczeństwu Pracowników Służb Komunalnych. Dotychczasową wiedzę i doświadczenie nabywał m.in. w przemyślę budowlanym, spożywczym i produkcyjnym. W swojej karierze jako trener przygotował setki operatorów sprzętu do uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Założyciel i prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i przewodniczącym Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energetyki Zrównoważonej. Współautor „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” oraz tzw. „poprawki prosumenckiej” do ustawy o OZE. Członek Komitetu Sterującego ds. Energii w NCBiR, przewodniczącym Rady ZP FEO, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP.

Andrzej Bednarz, EXP-PECO Conseil

Od 22 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil mającą swoją siedzibę we Francji, specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu rolno-spożywczego.Spółka ma również swoje biuro w Polsce. Zajmował się kilkoma międzynarodowymi projektami instytucjonalnymi dla polskich samorządów I Funduszy Ochrony Środowiska. Ponadto prowadzi w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów wiele innowacyjnych projektów. W grupie TIRU – DALKIA wastenergy jest od kilku lat odpowiedzialny za projekty realizowane w Polsce i krajach ościennych.•Jak mówi, doświadczenie pracy w gospodarce odpadami w Polsce , a szczególnie w ostatnich latach, uczy , że często « Dopiero kończąc projekt wiemy, od czego trzeba było zacząć ».

Dariusz Bojsza, Ekspert ds. OZE
Od 2008 roku w Ener-G Polska odpowiadał za inwestycje budowy źródeł OZE zasilanych biogazem składowiskowym. Od 2014 r. Dyrektor Generalny w Neo Energy. Obecnie Wiceprezes Zarządu Neo Energy Group i Prezes Zarządu stowarzyszenia „Inicjatywa Dla Środowiska, Energii i Elektromobilności”. Reprezentuje spółkę Neo Bio Energy w Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Radzie Gospodarczej SWS. Społecznie pełni funkcję Prezesa Fundacji Teraz Wojsko Polskie oraz Wiceprezesa Związku Polskich Spadochroniarzy I Oddział Warszawa.

Mariusz Rajca – Prezes Zarządu Spółki TOMRA Sorting w Polsce.

Od ponad 20 lat związany zawodowo z branżą gospodarowania odpadami i recyklingu. Przez 10 lat odpowiadał za rozwój działalności wiodącego dostawcy instalacji technologicznych do przetwarzania odpadów w Europie na rynku polskim. Od roku 2008 kieruje Spółką TOMRA Sorting Sp. z o.o. należącą do norweskiej Grupy TOMRA, która odpowiada za działalność Grupy w Polsce, Czechach, na Słowacji, Litwie, Łotwie oraz Estonii. TOMRA Sorting projektuje, produkuje i dostarcza zaawansowane technologie sortowania wspomaganego czujnikami dla branży przetwarzania i recyklingu odpadów, pozostając liderem na rynku światowym oraz polskim. W Polsce już ponad 80 zakładów przetwarzania i recyklingu wykorzystuje technologie TOMRA Sorting.

Andrzej Bednarz, TRIWALOR Inżynieria Środowiska

Od 22 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil mającą swoją siedzibę we Francji, specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu rolno-spożywczego.Po ponad 30 latach życia we Francji, powrócił prawie 4 lata temu na stałe do Polski aby zrealizować tu kilka autorskich zamierzeń bazujących na doświadczeniach z polskiego rynku odpadów i energii I wpisująacych się w aktualne tendencje I potrzeby tego rynku. Andrzej Bednarz przejął w tym celu od francuskiej grupy INDDIGO ich polską filię, której był mniejszościowym udziałowcem, TRIWALOR Inżynieria Środowiska Sp z o.o. TRIWALOR jest Biurem Konsultingowo – Projektowym które zrealizowało w przeszłości kilka ciekawych I nowatorskich projektów w dziedzinie odpadów.Dzisiaj TRIWALOR rozpoczął w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów kilka innowacyjnych przesięwzięć. MOTTO w życiu: •jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry “Ziemi nie dzie¬dziczy¬my po naszych przodkach, pożycza¬my ją od naszych potomków. »

Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich.W 2014 roku został wybrany jako najmłodszy radny Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. W latach 2014-2018 został członkiem komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, komisji Statutowej i Spraw Lokalnych oraz komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.Od początku działalności publicznej zaangażowany w działania samorządu w zakresie walki z zanieczyszczeniem środowiska. W 2018 roku koordynował prace zespołu tworzącego program walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi.Od 2018 roku pełnił funkcję radnego m.st. Warszawy. Jest członkiem kilku komisji m.in. Ochrony Środowiska, Skarg i Wniosków oraz Rewizyjnej w radzie m.st. Warszawy.W latach 2015-2018 pracował jako doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W 2018 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. Jest członkiem w komisji sejmowej dot. Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

Krzysztof Choromański, ekspert Związku Miast Polskich w zakresie ochrony środowiska

Ponad 30 lat doświadczeń zawodowych w projektach doradczych i szkoleniowych realizowanych dla samorządów, przedsiębiorstw i jednostek administracji, w tym m.in. w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki komunalnej oraz ekonomicznych zagadnień ochrony środowiska (narzędzia realizacji polityki ekorozwoju, ocena ekonomicznych następstw wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych w ochronie środowiska, opracowywanie strategii rozwoju jednostek samorządowych zgodnie z zasadami ekorozwoju, ewaluacji programów i projektów środowiskowych). Prezes Biura Konsultacyjnego KOBIKO. Ekspert Związku Miast Polskich w zakresie ochrony środowiska (gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa).

Bartłomiej Wojdyło – P.O. Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy CANPACK (globalny producent aluminiowych puszek napojowych, opakowań dla przemysłu spożywczego oraz butelek i zamknięć koronowych z siedzibą w Krakowie). Absolwent biznesu międzynarodowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i filologii hiszpańskiej. Zaangażowany w działania branży aluminiowej już od 2011 roku. Od 2017 roku związany również z ogólnoeuropejskim projektem Every Can Counts – członek Rady Nadzorczej Every Can Counts Europe oraz członek zarządu Fundacji na rzecz odzysku opakowań aluminiowych RECAL.

Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

Szymon Dziak-Czekan, Prezes Stowarzyszenia Polski Recykling

Ekspert branży gospodarki odpadami i recyklingu o zasięgu międzynarodowym.W latach 2002-2006, jako stypendysta przebywał w USA na uniwersytecie stanowym Kent, który ukończył z wyróżnieniem Cum Laude.Od powrotu do Polski w 2006 r., czynnie działa w branży recyklingu materiałowego tworzyw sztucznych. Założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia "Polski Recykling" - największej w Polsce organizacji branżowej zrzeszającej recyklerów. W 2016 r. powołany jako ekspert przy Polskim Centrum Akredytacji.

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 34 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Od 1997 r w Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z czego ponad 10 lat na stanowisku - Prezes Zarządu. Ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji różnych projektów oraz badań gospodarowania odpadami. Inicjator i współautor wielu analiz rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadów opakowaniowych a szczególnie wykonanych z metalicznego gilu. Dobrze zorientowany w kwestiach środowiskowych, szczególnie związanych z edukacją recyklingową. Współpracownik Krajowej Izby Gospodarczej. Członek - współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Daniel Stawecki, Wiceprezes Zarządu w GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej - wydział mechaniczny. Ukończył studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie z zakresu zarządzania spółkami z udziałem JST. Odbył kursy i szkolenia z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, systemów zarządzania ISO (audytor systemów zarządzania środowiskiem, jakością i bhp). Posiada ponad 23 letnie doświadczenie zawodowe, w którym od samego początku związany jest z szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Od roku 2010 pełni funkcję członka zarządu w GPK-SUEZ Głogów, w tym czasie brał czynny udział w przygotowaniu biznesplanu, a następnie budowie nowej instalacji RIPOK MBP (2015 r.-ca 25 MLN PLN) oraz nowego składowiska (2019 r.-ca 5 MLN PLN). Zarządzana Spółka zatrudnia blisko 170 osób, zajmuje się konserwacją zieleni, utrzymaniem dróg (zima, lato) i kompleksowo obsługuje miasto Głogów oraz gminy ościenne w zakresie odpadów komunalnych (łącznie blisko 90 tys. mieszkańców, strumień odpadów ok. 25 tys. Mg).

Dodatkowo do Państwa dyspozycji zarezerwowane są także pokoje w Hotelu AMAX SPA&Marina Mikołajki (Hotel oddalony 10 minut pieszo od miejsca konferencji)


(liczba pokoi jest ograniczona)

Pokój 1-osobowy w cenie 280 zł brutto (dostępność pokoi do 13 kwietnia)


https://hotel-amax.pl/


W cenie noclegu jest śniadanie, parking, możliwość korzystania z basenu, jacuzzi, sauny suchej. Rezerwacji można dokonywać mailowo pod adresem

e-mail: marcin@hotel-amax.pl lub telefonicznie 606 470 942.

Patronat honorowy

Partnerzy

Partner Generalny

Partner specjalny

Partner

Patronat branżowy

Patroni medialni

Kontakt w sprawie konferencji on-line

Jaśmina Labus

tel. +48 784 036 987,

e-mail: j.labus@abrys.pl

Chcesz wiedzieć więcej?

Pozostaw kontakt - odpowiemy w ciągu 24 h